Nieuw Belgisch online panel daagt de markt uit

Anciens Jo Steyaert en Colin Sanders slaan de handen in elkaar om een nieuw panel – Bpact –  op te starten. Bpact onderscheidt zich van de bestaande Belgische panels door zijn sterke focus op impact, transparantie, toegankelijkheid en kwaliteit.

Impact

“We voelen al een tijd dat de Belgische markt van online panels stagneert. Zowel de tools als de aanpak evolueren weinig, terwijl er voldoende inhoudelijke know-how als technische mogelijkheden zijn om state-of-the art panelonderzoek te doen. Teveel mogelijkheden blijven onbenut. We vonden de tijd dan ook rijp om met Bpact de volgende stap te zetten”, vertelt oprichter Jo Steyaert. “Onderzoek draait altijd om impact, maar wij willen ook als panel een impact realiseren. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij. Daarom doen we enerzijds mee aan fundamenteel methodologisch onderzoek, anderzijds steunen we jaarlijks diverse maatschappelijke projecten in het behalen van hun doelen.”

Transparantie

Zowel Jo Steyaert als Colin Sanders verdienden hun sporen al in de sector. Het verlangen om zelf terug een nieuw panel op te starten komt echter vooral uit een gevoel van frustratie. Colin Sanders: “Ik heb het gevoel dat de panelmarkt anno 2016 een geheime zwarte doos is: je klant stopt er geld in en er komen respondenten uit. Hoe geloofwaardig is dit nog? Wij geloven in slim en verantwoord ondernemen. We betrekken onze klanten en partners in het hele proces. Zo zien we samen wat goed is en waar ruimte is voor verbetering.” Of je geen klanten kan verliezen door deze aanpak? “Eerlijkheid duurt het langst. Zo verdien je een lange termijn relatie met je klanten”.

Dialoog met lage drempel

Bpact kiest voor een aanpak die drastisch verschilt ten aanzien van bestaande panels, niet enkel technisch, maar ook in haar werving en werking. “Sommige panels slagen erin zowel voor opdrachtgever als respondent de werking nodeloos complex te doen lijken. Daar geloven we niet in, het uitgangspunt in onze communicatie is heerlijk helder. Bovendien geloven we niet zomaar in een éénwegs-‘bevraging’. Als consument verwacht je toch zelf ook een dialoog? Zo vragen we, los van alle wetenschappelijke modellen, ook van onze leden wat zij nu eigenlijk zelf vinden van de vragenlijsten die ze invullen. Want hoe wetenschappelijk correct ook, een vragenlijst die niemand wil invullen zal nooit tot correcte resultaten kunnen leiden,” besluit Jo Steyaert.

Panelopbouw gestart, onderzoek staat in de steigers

Concreet is Bpact intussen gestart met de opbouw van haar panel. Met een duidelijk Belgische focus, zodat het panel voor alle relevante onderzoek ingeschakeld kan. Zowel individuele bedrijven, overheden als onderzoeksbureaus en communicatiebureaus kunnen een beroep doen op het panel van Bpact. Nog in 2016 worden de eerste onderzoeken afgerond.

Meer weten?

Jo Steyaert
Colin Sanders
Jasper Steyaert

Maak mee het verschil.

ik schrijf me in