Flush ACF

Your 80 active field names are:

Your 43 inactive field names are:

When you flush ACF fields we will delete these 484 rows that are linked to your inactive field names:

meta_idpost_idmeta_keymeta_value
88152header_titleHoe zie jij dat?
88162_header_titlefield_56a80dbee5927
88172header_bodyGeef af en toe je ongezouten mening en ontvang leuke voordelen of steun een goed doel.
88182_header_bodyfield_56a80dcbe5928
10334686content_rows_0_columns_0_typetext
10335686_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10336686content_rows_0_columns_0_text

Jij bent impact

Als lid van Bpact realiseer je impact door samen met ons bijdragen te leveren aan het maatschappelijke debat. Hoe? Simpel, je antwoorden hebben impact. Hoe moeten milieu- en mobiliteitsplannen er uit zien? Is het ‘done’ om rokers niet terug te betalen voor longmedicatie? Wil jij je belastingen, verzekeringen, boetes, …. net als je zoals je telefoniefactuur online krijgen en betalen? Door mee te doen met onze enquêtes verander je mee de wereld waarin we leven. Daarnaast krijg je voor je deelname natuurlijk ook punten, punten waar je écht iets mee kan. Daarmee bedoelen we natuurlijk niet alleen voor jezelf. Want gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Je kan je punten bijvoorbeeld aan een goed doel schenken. Doe jij dat? Dan wij ook. Elk punt dat jij schenkt, verdubbelt Bpact. De goede doelen waar je je punten aan kan schenken worden door alle Bpact leden voorgedragen. Zo kan je schenken aan een goed doel dat voor jou het meest relevant is. Lees hier meer over wat je nog kan met je punten.
10337686_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10338686content_rows_0_columns1
10339686_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10340686content_rows_1_columns_0_typetext
10341686_content_rows_1_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10342686content_rows_1_columns_0_text

Wij zijn impact

Maar omdat we bij Bpact liever doen waar we goed in zijn, ondersteunen we ieder jaar ook drie goede doelen met hun onderzoek. We helpen een goed doel of maatschappelijk relevant project immers nog veel meer door hen te helpen met bijvoorbeeld: het onderzoeken van hun maatschappelijk draagvlak of door na te gaan welke kanalen ze het best benutten om zo veel mogelijk geïnteresseerden te bereiken. Een onderzoek dat voor hen een wereld van verschil kan maken. Drie keer per jaar lanceren we een oproep voor projecten. Uit de voorstellen selecteert onze jury, bestaande uit leden, academici en onderzoekers, een project dat misschien wel door jou is ingezonden. Ken jij een goed doel of maatschappelijk project dat onze steun kan gebruiken? Heb je als goed doel nood aan een onderzoek met maatschappelijk belang? Reageer op onze oproep, en wie weet realiseren we samen impact.
10343686_content_rows_1_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10344686content_rows_1_columns1
10345686_content_rows_1_columnsfield_5731eff41f700
10387744content_rows_0_columns_0_typetext
10388744_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10389744content_rows_0_columns_0_textJo Steyaert (Indiville, Indigov, ex-CEO iVox & Proximity Panels) en Colin Sanders (Indiville, Client Mining, 365 Analytics) beslisten eind 2015 dat de Belgische onderzoeksmarkt klaar is voor een volgende stap. Bpact brengt vernieuwing in de Belgische panels. Door de samenwerking met academici, geavanceerde technologie, een disruptieve aanpak naar klanten en leden, focus op transparantie en kwaliteit en visie op impact. Bpact bundelt 40 jaar top-level ervaring in online onderzoek en het opbouwen van panels in binnen- en buitenland. Experience driven innovation is ons handelskenmerk.
10390744_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10391744content_rows_0_columns1
10392744_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10414755content_rows_0_columns_0_typetext
10415755_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10416755content_rows_0_columns_0_text

Impact

“We voelen al een tijd dat de Belgische markt van online panels stagneert. Zowel de tools als de aanpak evolueren weinig, terwijl er voldoende inhoudelijke know-how als technische mogelijkheden zijn om state-of-the art panelonderzoek te doen. Teveel mogelijkheden blijven onbenut. We vonden de tijd dan ook rijp om met Bpact de volgende stap te zetten”, vertelt oprichter Jo Steyaert. “Onderzoek draait altijd om impact, maar wij willen ook als panel een impact realiseren. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij. Daarom doen we enerzijds mee aan fundamenteel methodologisch onderzoek, anderzijds steunen we jaarlijks diverse maatschappelijke projecten in het behalen van hun doelen.”

Transparantie

Zowel Jo Steyaert als Colin Sanders verdienden hun sporen al in de sector. Het verlangen om zelf terug een nieuw panel op te starten komt echter vooral uit een gevoel van frustratie. Colin Sanders: “Ik heb het gevoel dat de panelmarkt anno 2016 een geheime zwarte doos is: je klant stopt er geld in en er komen respondenten uit. Hoe geloofwaardig is dit nog? Wij geloven in slim en verantwoord ondernemen. We betrekken onze klanten en partners in het hele proces. Zo zien we samen wat goed is en waar ruimte is voor verbetering.” Of je geen klanten kan verliezen door deze aanpak? “Eerlijkheid duurt het langst. Zo verdien je een lange termijn relatie met je klanten”.

Dialoog met lage drempel

Bpact kiest voor een aanpak die drastisch verschilt ten aanzien van bestaande panels, niet enkel technisch, maar ook in haar werving en werking. “Sommige panels slagen erin zowel voor opdrachtgever als respondent de werking nodeloos complex te doen lijken. Daar geloven we niet in, het uitgangspunt in onze communicatie is heerlijk helder. Bovendien geloven we niet zomaar in een éénwegs-‘bevraging’. Als consument verwacht je toch zelf ook een dialoog? Zo vragen we, los van alle wetenschappelijke modellen, ook van onze leden wat zij nu eigenlijk zelf vinden van de vragenlijsten die ze invullen. Want hoe wetenschappelijk correct ook, een vragenlijst die niemand wil invullen zal nooit tot correcte resultaten kunnen leiden,” besluit Jo Steyaert.

Panelopbouw gestart, onderzoek staat in de steigers

Concreet is Bpact intussen gestart met de opbouw van haar panel. Met een duidelijk Belgische focus, zodat het panel voor alle relevante onderzoek ingeschakeld kan. Zowel individuele bedrijven, overheden als onderzoeksbureaus en communicatiebureaus kunnen een beroep doen op het panel van Bpact. Nog in 2016 worden de eerste onderzoeken afgerond.

Meer weten?

Jo Steyaert Colin Sanders Jasper Steyaert
10417755_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10418755content_rows_0_columns1
10419755_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10422686content_rows_0_columns_0_image766
10423686_content_rows_0_columns_0_imagefield_5731f06a1f702
10445770content_rows_0_columns_0_typetext
10446770_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10447770content_rows_0_columns_0_text

Bpact verbindt er zich toe jouw privacy te beschermen.

Jij geeft antwoorden die beleidsmakers, bedrijven, non- en social-profit sector en ondernemers zoeken. Net daarom nemen we het zeer nauw met privacy. We zijn er ons van bewust dat we van jou allen dan een eerlijk antwoord op onze vragen kunnen verwachten, als wij jouw privacy ook kunnen garanderen. Bpact conformeert zich uiteraard ook met gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Onderstaande regels geven je een duidelijk beeld van onze visie op jouw privacy. Bpact behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.  

Welke persoonlijke identificeerbare gegevens verzamelt Bpact over mij?

Bpact verzamelt persoonlijke gegevens wanneer je je registreert. Tijdens de registratie vraagt Bpact naar je voornaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, postcode, diploma & activiteit. Aan de hand van bijkomende profielvragen kan Bpact verder informatie verzamelen waarmee we onze uitnodigingen beter op jou kunnen afstemmen (bv. tewerkgestelde sector, gezinssituatie, burgerlijke staat, ….). Je hebt steeds inzage in deze gegevens en kan deze ook wijzigen of schrappen. Ook als je contact opneemt met Bpact, kunnen wij de gegevens van deze correspondentie bijhouden. Telkens wanneer Bpact persoonlijke informatie verzamelt, probeert het op de relevante pagina een koppeling naar dit Privacybeleid te voorzien. Bpact behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.  

Wie verzamelt er gegevens en voor welk doel?

Als onderzoeksplatform nodigen we jou, op basis van je profiel, uit om deel te nemen aan onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten van onszelf of in opdracht van derden. Deze onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten kunnen plaatsvinden op onze eigen platformen of die van derden. De gegevens die jij en andere leden van Bpact ons geven, worden anoniem verwerkt alvorens ze gedeeld worden met derden. Dat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij met jouw expliciete goedkeuring (bv. als je toestemming geeft om deel te nemen aan een groepsgesprek). Je erkent en aanvaardt dat Bpact jouw persoonlijke gegevens door zou kunnen geven aan haar partners die het puntenprogramma of beloningssysteem beheren. Voor de duidelijkheid, deze gegevens kunnen naam, adres en resterende informatie bevatten om deze partners in staat te stellen het Puntenprogramma en beloningsplan uit te voeren. Meer informatie over ons puntensysteem vind je hier.  

Met wie deelt Bpact mijn informatie?

Als algemene regel zal Bpact niets van je persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken tenzij wij jouw expliciete toestemming hebben of in speciale omstandigheden, zoals wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist. Bpact maakt ook verzamelde gebruikersstatistieken bekend (bijvoorbeeld: " 52 % van onze gebruikers zijn mannen") om onze diensten te beschrijven aan mogelijke toekomstige partners en andere derden en voor andere wettelijke doeleinden.  

Delen van persoonsgegevens

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven. We kunnen jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:
 • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Bpact in het kader van je deelname aan onderzoeken, bevragingen of participatieprojecten van onszelf of in opdracht van derden, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor je beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
 • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.
 

Je rechten

 • Recht om je uit te schrijven Jij hebt uiteraard het recht om je uit te schrijven ("opt-out") en kan dat doen door contact met ons op te nemen via privacy@bpact.xyz.
 • Toegang en rechtzetting Jij hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen en/of je gegevens te verbeteren. Je kan ons daartoe een verzoek sturen via privacy@bpact.xyz.
 

Bewaring

Bpact zal jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met Bpact gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.  

Hoe kan ik mijn informatie aanpassen, corrigeren of wijzigen?

Je hebt ten allen tijde het recht om je accountinformatie en profiel te bekijken, wijzigen en/of schrappen. Je account kan gedeactiveerd of verwijderd worden. Je kan er ten allen tijde voor kiezen om jouw lidmaatschap op te zeggen. Dit kan je doen via een link onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Neem contact met ons op indien u vragen heeft over toegang tot je persoonlijk identificeerbare informatie via privacy@bpact.xyz.  

Wat zijn cookies en hoe worden ze door Bpact gebruikt?

Een "cookie" is een pakketje informatie dat door een webserver naar jouw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan jouw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Op Bpact vind je functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat jij onze website goed ervaart. Zo word je niet elke keer gevraagd om in te loggen, vind je je zoektermen terug en bezoek je onze website niet elke keer in een andere taal. Analytische cookies helpen ons om onze website zo te bouwen dat jij hem aangenaam vindt. Ze vertellen ons welke pagina’s je hoe lang bezoekt, waar je op klikt en of je wel de recentste internetbrowser gebruikt om onze website te bezoeken.  

Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy?

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet als gegarandeerd 100 % veilig worden beschouwd. Hoewel we er altijd naar streven jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Bpact daarom de veiligheid van gegevens die je naar ons verzendt vanaf onze online producten of diensten niet garanderen. Je doet dit op eigen risico. Zodra we jouw gegevens ontvangen, stellen we alles in het werk om de veiligheid daarvan op onze systemen te garanderen.  

Identiteit en contact

Bpact is gevestigd in de Vaartstraat 73, 3000 Leuven, België. Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben dan kan je per e-mail contact opnemen via privacy@bpact.xyz of via het formulier.
10448770_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10449770content_rows_0_columns1
10450770_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10469770content_rows_0_columns_0_image772
10470770_content_rows_0_columns_0_imagefield_5731f06a1f702
10486773content_rows_0_columns_0_typetext
10487773_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10488773content_rows_0_columns_0_text

Makkelijk, interessant & eerlijk

Bpact zet in op een makkelijke online interface, leuke en interessante onderzoeken en een eerlijke manier van werken. Door alles in een mooi en helder jasje te steken leiden we weinig aandacht af van waar het om draait, de impact die we samen kunnen realiseren. Échte impact, want wij doen meer dan vragen wat je van reclame vindt. Wij zetten in op interessante projecten die een maatschappelijke relevantie hebben. We passen voor ingewikkelde toestanden en kleine lettertjes. We zijn open en eerlijk in alles. Met een transparant en toegankelijk overzicht van de punten die je verzamelt.  

Feedback altijd en overal

Niemand is perfect, ook wij niet, daar zijn we ons ten zeerste van bewust. Wij geven jou de kans om impact te realiseren, via onze online onderzoeken, door het goede doel te steunen en via onze eigen maatschappelijke relevante projecten. Waarom zou je dan geen impact op ons kunnen hebben? Wie weet is onze website heel onleesbaar voor mensen met tritanopie (het niet kunnen waarnemen van de kleur blauw: 0,0025% van de bevolking lijdt hieraan), misschien zijn sommige vragen altijd onduidelijk, of voel jij je als transgender uitgesloten omdat je niet het juiste geslacht kan aanduiden in sommige onderzoeken. Laat het ons weten. Zowel na elk onderzoek als op onze website staan we open voor feedback, daar worden we allemaal beter van.  

Iedereen doet mee

Bpact is een verzameling van duizenden mensen, allemaal geïnteresseerd om door deelname aan onderzoek impact te realiseren, een aangename tijd te beleven of kortingsbonnen te scoren. Of je oma of kleinzoon ook lid zijn? Dat kunnen we je om duidelijke privacygevoelige redenen niet vertellen, maar we zijn er in elk geval ook voor haar/hem. Bpact is er voor iedereen.  

Waar en wanneer je maar wil

Bpact is een Belgisch online panel. Geen vervelende telefoontjes, geen ellenlange papieren lijsten, alles online. Dat is niet alleen goed voor het milieu en jouw humeur, het betekent vooral dat jij kan meedoen of je punten besteden waar en wanneer jij dat wil. Van achter je computer als intermezzo tijdens je dagelijkse bezigheden, op je smartphone tijdens dat zoveelste saaie hoorcollege, op de trein, voor het slapengaan, bij de dokter in de wachtzaal, .... Impact realiseren via Bpact kan je altijd & overal.
10489773_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10490773content_rows_0_columns1
10491773_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10510773content_rows_0_columns_0_image775
10511773_content_rows_0_columns_0_imagefield_5731f06a1f702
10527777content_rows_0_columns_0_typetext
10528777_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10529777content_rows_0_columns_0_text
adres Bpact Vaartstraat 73 BE-3000 Leuven

Newsletter abc[at]bpact.xyz

phone +32 472 530 941

mail Jo Steyaert jo[at]bpact.xyz +32 472 530 941

Colin Sanders colin[at]bpact.xyz

Jasper Steyaert jasper[at]bpact.xyz +32 485 440 246

10530777_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10531777content_rows_0_columns1
10532777_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10551777content_rows_0_columns_0_image780
10552777_content_rows_0_columns_0_imagefield_5731f06a1f702
10570781content_rows_0_columns_0_typetext
10571781_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10572781content_rows_0_columns_0_text

Kwaliteit

Bpact wordt het meest kwalitatieve panel van België. Hoe? Door te onderzoeken wat we doen, en echt te doen wat we daaruit leren. Door kwaliteitsparameters in te bouwen in al onze processen en daar transparant over te communiceren met onze klanten. Door onze panelleden niet te vervelen met non stop uitnodigingen voor dezelfde media-tracker. Door kwaliteit bovenaan onze prioriteitenlijst te plaatsen en te doen wat we zeggen.  

Methodologisch onderzoek

Kwaliteit is een vaak gehanteerd begrip maar is zelden geëxpliciteerd. Iedereen kan zeggen kwaliteit te leveren, niemand controleert het. De maatstaven voor kwalitatief goed panelonderzoek zijn vaak relatief. Bij Bpact zien we dat anders. Net omdat kwaliteit soms een vaag begrip is, zoeken we actief naar manieren om de beste kwaliteit te leveren in panelonderzoek. Met vooraanstaande academici van de Vlaamse universiteiten doen we fundamenteel onderzoek naar wat kwaliteit precies is en hoe we dit best implementeren in onze processen. Want zonder omschrijving is alles kwaliteit.  

Kwaliteitsgaranties

De resultaten van dat methodologisch onderzoek brengen we ook in de praktijk. Bij ons krijg je van elke respondent, met respect voor de privacy uiteraard, een kwaliteitsscore. In welke mate durft deze respondent al eens te straightlinen of speeden, hoe groot is de kans dat hij meedoet aan een onderzoek, heeft hij nood aan herinneringen om mee te doen, ... Allemaal relevante informatie, informatie waar wij jou van voorzien. Uiteraard is een score op een respondent kleven niet alles, we onderhouden onze database: wie niet aan onze kwaliteitseisen voldoet, vliegt er genadeloos uit. Daarboven motiveren we ons panel om jou te helpen om hun het antwoorden vlotter te maken. We vragen bij elk project feedback van ons panel. Zo weet je niet alleen waar respondenten afhaken, maar ook waarom, daar wordt toch iedereen beter van?  

Doet niet iedereen dat?

Wij denken van niet, meer nog, we zijn ervan overtuigd een unieke aanpak te hebben waar iedereen beter van wordt. We zeggen dat niet alleen, we tonen het ook. Bij ons krijg je volledig inzicht over alles wat we doen, en hoe we dat doen. Kwaliteit gaat hand in hand met transparantie. Beiden zijn noch kenmerk noch product, ze zijn een houding, onze houding.  

Wanneer gaan we van start?

Onze focus is eenvoudig: we creëren impact. Zowel voor onze leden als onze business partners. Vandaag bouwen we op, morgen gaan we van start. Daarom ook kan je je voorlopig enkel inschrijven bij Bpact. Want wij zullen pas zeggen dat we er klaar voor zijn, wanneer we onze beloofde kwaliteit kunnen garanderen. Pas dan kunnen we samen echte impact realiseren.

10573781_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10574781content_rows_0_columns1
10575781_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10594781content_rows_0_columns_0_image783
10595781_content_rows_0_columns_0_imagefield_5731f06a1f702
10611784content_rows_0_columns_0_typeimage
10612784_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10613784content_rows_0_columns_0_textx
10614784_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10615784content_rows_0_columns2
10616784_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10617784content_rows_1_columns_0_typetext
10618784_content_rows_1_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10619784content_rows_1_columns_0_text

Wil je de wereld verbeteren?

Drie keer per jaar ondersteunen en begeleiden we een onderzoek met een maatschappelijk doel. We geven de kans aan een student, overheid, ngo of elk ander goed doel de kans om te onderzoeken hoe ze van onze wereld een betere plaats kunnen maken. Wil jij onderzoeken hoe je dat kan? Dien hier een aanvraag in
10620784_content_rows_1_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10621784content_rows_1_columns1
10622784_content_rows_1_columnsfield_5731eff41f700
10625784content_rows_0_columns_1_typetext
10626784_content_rows_0_columns_1_typefield_5731f0c51f703
10627784content_rows_0_columns_1_text

Heb jij ook een vraag?

Wil je weten hoe we allen denken over mobiliteit, de laatste oscaruitreikingen of nieuwe trends? Stel hier je vraag, kies een aantal mogelijke antwoorden, en binnenkort krijg je er een antwoord op. Is één vraag niet voldoende? Heb je voor professionele doeleinden nood aan heel wat antwoorden? Neem contact met ons op, dan zoeken we samen naar jouw oplossing.
10628784_content_rows_0_columns_1_textfield_5731f01e1f701
10635784content_rows_0_columns_0_image786
10636784_content_rows_0_columns_0_imagefield_5731f06a1f702
10654787content_rows_0_columns_0_typetext
10655787_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10656787content_rows_0_columns_0_text
 1. Inleiding
1.1 Dit wedstrijdreglement bevat de deelnemingsvoorwaarden en regels voor alle wedstrijden die georganiseerd op de website of andere online kanalen (Facebook, Twitter, ….) van Bpact BVBA, Vaartstraat 73, 3000 Leuven. Voor elke wedstrijd kunnen specifieke regels gelden die voorrang hebben op de onderstaande. Dit zal steeds bij deelname aan de wedstrijd vermeld worden.
 1. Deelname
2.1 Personeelsleden van Bpact en hun aanverwanten tot in de eerste graad of personen wonend op hetzelfde adres zijn uitgesloten van het winnen van prijzen via een door Bpact georganiseerde wedstrijd. 2.2 Elk ander lid van Bpact met een minimale leeftijd van 16 jaar komt in aanmerking voor deelname aan door Bpact georganiseerde wedstrijden en het in ontvangst nemen van gewonnen prijzen. 2.3 De deelnemer is Bpact geen kosten verschuldigd voor deelname aan een wedstrijd. 2.4 Bpact geeft geen vergoeding voor kosten die gemaakt zijn voor deelname aan een wedstrijd (telefoon, sms, …) 2.5 Om deel te nemen aan een wedstrijd zet een panellid punten in. 2.6 Deelnames aan wedstrijden zijn niet beperkt in aantal, elk lid van Bpact kan zo vaak als hij wil aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat hij voldoende punten heeft om voor elk van zijn deelnames in te zetten.  
 1. Prijzen
3.1 Bpact zal op geen enkele manier gewonnen prijzen omruilen of tegen geld inwisselen. 3.2 Een prijs is steeds beperkt tot een ‘naakte’ prijs. Ze omvat dus niet meer dan de omschreven prijs. Geenszins kan verondersteld worden dat Bpact bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. 3.3 Indien de prijs een geschenkbon betreft kan de winnaar in geen enkel geval aanspraak op een vergoeding maken wanneer hij de geschenkbon niet voor het verstrijken van de geldigheidsduur benut.  
 1. Prijstrekking
4.1 Bpact zal minimaal 2 keer per jaar een prijs trekken. De resultaten van de prijstrekking zijn onherroepelijk en bindend. 4.2 De data van prijstrekkingen zullen steeds minimaal 2 weken voordien aan de leden gemeld worden. Bpact behoud zich het recht deze data vrijuit te kiezen. 4.3 In geval van bedrog, misbruik of misleiding behoudt Bpact zich het recht om de prijs niet uit te reiken en de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan volgende wedstrijden. 4.4 Een deelnemer kan steeds afzien van een gewonnen prijs. In dat geval geeft Bpact de prijs, of indien deze nog niet is aangekocht de geldelijke waarde daarvan, aan een van de bij haar aangesloten goede doelen. 4.5 Winnaars worden via e-mail verwittigd ten laatste 20 werkdagen na de prijstrekking. 4.6 Om een prijs in ontvangst te nemen moet een winnaar maximaal 31 kalenderdagen na zijn verwittiging reageren door aan Bpact zijn gegevens door te geven en/of te bevestigen. Indien de winnaar dit niet doet behoudt Bpact zich het recht de prijs niet uit te reiken zonder enige vorm van compensatie. 4.7 Prijzen worden, behalve wanneer uitdrukkelijk anders vermeld bij de wedstrijd, ten laatste 31 kalenderdagen na de bevestiging van de gegevens door de winnaar verzonden.  
 1. Aansprakelijkheid
5.1 Bpact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs. 5.2 Bpact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, is Bpact niet aansprakelijk voor het niet tijdig kunnen ophalen van de prijs door de winnaar. 5.3 Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook namens Bpact. 5.4  Indien Bpact genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken kan Bpact hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld. 5.5 Als het verloop van de wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Bpact alles in het werk stellen om deze storende effecten weg te werken. Bpact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Bpact en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.  
 1. Persoonlijke gegevens
6.1 Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Bpact de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door Bpact wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van de prijstrekkingen. Elke deelnemer heeft ten alle tijden het recht zijn gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten schrappen. 6.2 Door deelname aan een wedstrijd gaan deelnemers er impliciet mee akkoord dat zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen van Bpact en/of haar partners. 6.3 Bpact geeft onder geen enkel beding de persoonsgegevens verkregen uit wedstrijden door aan niet met haar verbonden ondernemingen. 6.4 Het beleid van Bpact met betrekking tot persoonsgegevens kan worden geraadpleegd in het privacycharter van Bpact, te vinden op [URL]  
 1. Reglement
7.1 Deelname aan wedstrijden georganiseerd door Bpact impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. 7.2 Beslissingen van Bpact zijn onherroepelijk en onaanvechtbaar. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven. 7.3 Bpact kan op elk moment dit wedstrijdreglement wijzigen. Bij tekstuele aanpassingen die geen wezenlijk inhoudelijk verschil teweegbrengen worden leden van Bpact hier niet expliciet van op de hoogte gesteld. Wanneer Bpact een inhoudelijke wijziging aan dit reglement doorvoert zal ze haar leden hiervan op de hoogte stellen.  
10657787_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10658787content_rows_0_columns1
10659787_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10675788content_rows_0_columns_0_typetext
10676788_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10677788content_rows_0_columns_0_textWat is Bpact? Bpact is een online panelbureau. Wij helpen overheden, bedrijven, social- en non profits hun diensten en producten te verbeteren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Door middel van representatieve enquêtes krijgen onze klanten een beeld van hoe er over hun producten, diensten of imago gedacht wordt.   Kan ik lid worden van Bpact? Wij vermoeden van wel, als je ouder bent dan 16 mag je in elk geval lid worden. Of jij dat kan? Probeer het vooral hier.   Kan ik me uitschrijven bij Bpact? Uiteraard, wij zijn zullen je niet bedreigen, niet stalken en niet vriendelijk verzoeken om terug te komen. Als je ons beu bent moet je er gewoon mee stoppen en dat kan via de link onderaan onze mails. Bedenk je je later? Geen probleem, schrijf je gewoon weer in!   Waarom krijg ik e-mails van Bpact? Wij versturen mails naar iedereen die zich bij ons heeft ingeschreven om regelmatig aan een enquête deel te nemen. Als jij je hebt ingeschreven bij ons zal jij deze mails ook ontvangen.   Waarom zou ik lid worden van Bpact? Dat kan om verschillende redenen:
 • Bpact heeft een maatschappelijk engagement en met de vragen die we je sturen kan jij je steentje bijdragen om verbetering teweeg te brengen, we vragen je wat we relevant vinden niet wat je van het reclamespotje van de leverancier van je koffielepeltjes vond.
 • Je kan punten verzamelen en omruilen tegens iets moois voor jezelf of een ander. Je kan je punten verzilveren voor een mooi bedrag maar  je kan ze ook aan een goed doel schenken.
 • Je kan bijleren. Wij stellen een heleboel mensen, een hele hoop vragen, en wat we daaruit leren, dat delen we met jou. Bovendien dwingen sommige vragen je tot wat dieper nadenken, en wie weet leer je nog wat van jezelf.
  Ik krijg een virusmelding tijdens het invullen van een vragenlijst wat nu? Bpact doet er alles aan om je digitale veiligheid te vrijwaren. Helaas heeft niet iedereen even goede bedoelingen als wij. Als je een virusmelding krijgt kan je best je computer nakijken met behulp van een (gratis) antivirus programma, indien je hier zelf niet veel van kent kan je je best laten assisteren. Bpact kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken van derden op jouw computer. Indien je erg zeker bent dat wij met een virus zitten kan je ons dit melden via support@bpact.xyz.   Mijn e-mail adres is gewijzigd, wat nu? Wanneer je e-mail adres wijzigt is het belangrijk dat je dit in je profiel aanpast, anders zal je van ons geen e-mails meer kunnen ontvangen. Je kan dat gemakkelijk doen via de link die onderaan de mails staat die je van ons ontvangt.   Ik ben mijn wachtwoord vergeten? Wachtwoord vergeten? Geen probleem, dat overkomt iedereen wel eens. Hier kan je er een nieuw instellen. [CTA WW vergeten] Wist je trouwens dat je vergeten wachtwoorden kan vermijden door het gebruik van wachtwoordmanagers? Verschillende leden van mijn gezin gebruiken hetzelfde e-mailadres. Kunnen we allemaal inschrijven met datzelfde adres? Helaas niet. Het is erg belangrijk dat de vragen die we je stellen worden ingevuld door jou, de eigenaar van het profiel. Zo kunnen we wetenschappelijk verantwoord te werk gaan, maar kunnen we ook op zoek naar onderwerpen die jou aanspreken. Als je met meerdere familieleden wil meedoen kan dit enkel met verschillende e-mail adressen.   De link in de uitnodigingsmail werkt niet? Dat is vervelend! We sturen onderaan de mail in het klein ook steeds de volledige link naar het onderzoek mee, je kan deze steeds kopiëren naar je browser. Lukt het nog niet? Stuur ons een mailtje op support@bpact.xyz dan kijken we waar het misloopt.   Hoe vaak zal ik uitgenodigd worden? We doen ons best om iedereen even vaak uit te nodigen, voor sommige onderzoeken zoeken we echter specifieke profielen. Er is dus moeilijk een getal te kleven op hoe vaak we je zullen uitnodigen, maximaal 1 keer per week, minimaal 1 keer per maand is ons streefdoel.   Ik heb me ingeschreven, maar ik ontvang (bijna) nooit een onderzoek? Als je nooit een mail ontvangt kan je best hier [CTA gegevens aanpassen] controleren of je mail adres wel correct is, want nooit mailen? Dat doen zelfs wij niet.   Ontvang je wel uitnodigingen maar heel weinig? Dat kan te maken hebben met wie je bent. Blijf vooral jezelf, maar sommige profielen hebben we minder vaak nodig, of hebben we net veel meer, dan anderen. Helaas, als je een ongeletterde oude vrouw uit Wallonië was geweest hadden we je ongetwijfeld vaker gemaild!   Is deelname verplicht? Sinds de afschaffing van slavenarbeid niet meer, je kiest dus helemaal zelf of je mee doet of niet.   Waarom mocht ik niet deelnemen aan het onderzoek? Meestal is dat omdat we op basis van de eerste vragen vermoeden dat we zowel jou als onszelf geen plezier doen met je tijd aan bepaalde vragen te besteden.   Heb je geen auto? Dan lijkt het ons nogal zinloos dat we je vragen wat voor motor er in steekt, hoe veel kilometers je aflegt en of je wel tijdig naar de keuring gaat. Doe je al je verplaatsingen met de auto? Dan zou je vrij verveeld zitten met een reeks vragen over de netheid van treinen.   Het beste dat je dus kan doen is steeds eerlijk op alle vragen antwoorden en je profiel zo goed mogelijk invullen, dan doen wij ons uiterste best om te vermijden dat jij vragen krijgt die jij pure tijdverspilling vindt.   Waarom word ik automatisch doorgestuurd van de ene naar de andere vragenlijst? Wij zijn gewoon nieuwsgierig. Te nieuwsgierig? We doen ons best om jou vragen te geven die bij je profiel aansluiten, en soms zijn dat er heel wat. Uiteraard ben je niet verplicht de volgende vragenlijsten ook in te vullen, genoeg is genoeg.   Moet ik een onderzoek in een keer invullen? Zeker niet, we begrijpen best dat je niet voldoende tijd in 1 keer hebt, of je net dringend weg moet. Daarom kan je een onderzoek steeds gewoon sluiten en nadien via de link in de uitnodiging terug verder gaan waar je bezig was.   Welke soorten onderzoek kan ik verwachten bij Bpact? Bpact zet in op maatschappelijke relevantie. We stellen je dus vragen waarvan we overtuigd zijn dat ze ons kunnen helpen de samenleving te verbeteren. Dat doen we trouwens niet alleen via onze vragen, meer over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vind je hier. [CTA Goed doel/meer over ons?]   Hoe word ik beloond? Jij wordt beloond met punten. Punten die je kan inruilen tegen waardebonnen van je favoriete winkel, die je op onze loterij kan inzetten, of die je aan het goede doel kan schenken. Doe je dat laatste? Wij dan ook! [CTA goed doel]   Hoe zit het met mijn privacy? Bpact is dag in dag uit met online gegevens bezig, als geen ander weten we dan ook wat privacybeleid inhoud, en dat zijn meer dan twee regeltjes. In elk geval engageren we ons om jouw online privacy te beschermen! Is dat alles? Zeker niet! We hebben een heus privacystatement met onze visie op jouw privacy, dat kan je hier vinden. [Link naar privacyestatement]
10678788_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10679788content_rows_0_columns1
10680788_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10711791content_rows_0_columns_0_typetext
10712791_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
10713791content_rows_0_columns_0_text

Transparant, altijd en naar iedereen.

We zijn transparant, niet wanneer dat ons uitkomt maar altijd. En naar iedereen. Je krijgt inzicht in de xyz van ons panel, je kan ten alle tijden zien hoe ver je onderzoek bij ons staat, welke profielen we uitnodigen en welke meedoen. We geloven bij Bpact immers niet in de 'blackboxmethode' die momenteel overheerst. Geen geheimen, geen gedoe. Bpact geeft je inzicht in onze samenwerking. Je volgt je projecten live op via onze geavanceerde backend. We geven je ten alle tijde inzicht in de stand van zaken, responsgraden, aantal herinneringen, kwaliteitsparameters ...  

Relevante relatie

Dat doen we trouwens niet alleen voor klanten. Transparant, altijd en naar iedereen zeggen we, dat betekent dat je ook als rekruteringspartner, academische partner of lid inzage krijgt in wat voor jou relevant is. Hoeveel mensen zijn al lid geworden via jouw website, in welke mate praktiseren we ons methodologisch onderzoek, hoe ondersteunen we de maatschappelijke projecten die we begeleiden, ... Transparantie is volgens ons de noodzakelijke eerste stap in een langdurige relatie met onze partners, uit welke hoek dan ook.

10714791_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
10715791content_rows_0_columns1
10716791_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
10729791content_rows_0_columns_0_image772
10730791_content_rows_0_columns_0_imagefield_5731f06a1f702
10800797header_titleHoe zie jij dat?
10801797header_bodyGeef af en toe je ongezouten mening en ontvang leuke voordelen of steun een goed doel.
10952798header_titleHoe zie jij dat?
10953798header_bodyGeef af en toe je ongezouten mening en ontvang leuke voordelen of steun een goed doel.
111052nav_hamburger_0_item_textBpact
111062_nav_hamburger_0_item_textfield_57434d8036412
111072nav_hamburger_0_item_link/
111082_nav_hamburger_0_item_linkfield_57434db636413
111092nav_hamburger_1_item_textDe essentie
111102_nav_hamburger_1_item_textfield_57434d8036412
111112nav_hamburger_1_item_link#features
111122_nav_hamburger_1_item_linkfield_57434db636413
111132nav_hamburger_2_item_textHet nieuws
111142_nav_hamburger_2_item_textfield_57434d8036412
111152nav_hamburger_2_item_link/news
111162_nav_hamburger_2_item_linkfield_57434db636413
111172nav_hamburger_3_item_textDe belofte
111182_nav_hamburger_3_item_textfield_57434d8036412
111192nav_hamburger_3_item_link#business
111202_nav_hamburger_3_item_linkfield_57434db636413
111212nav_hamburger_4_item_textNeem contact
111222_nav_hamburger_4_item_textfield_57434d8036412
111232nav_hamburger_4_item_link#contact
111242_nav_hamburger_4_item_linkfield_57434db636413
111272nav_quick_0_item_textDoe mee
111282_nav_quick_0_item_textfield_57434e1936415
111292nav_quick_0_item_linkhttp://abc.bpact.xyz/s3/NL
111302_nav_quick_0_item_linkfield_57434e1936416
111352nav_hamburger_0_hidden0
111362_nav_hamburger_0_hiddenfield_5743534b57afe
111372nav_hamburger_0_home1
111382_nav_hamburger_0_homefield_5743538557aff
111392nav_hamburger_0_item_section/
111402_nav_hamburger_0_item_sectionfield_574353b157b00
111412nav_hamburger_1_hidden0
111422_nav_hamburger_1_hiddenfield_5743534b57afe
111432nav_hamburger_1_home1
111442_nav_hamburger_1_homefield_5743538557aff
111452nav_hamburger_1_item_section#features
111462_nav_hamburger_1_item_sectionfield_574353b157b00
111472nav_hamburger_2_hidden0
111482_nav_hamburger_2_hiddenfield_5743534b57afe
111492nav_hamburger_2_home1
111502_nav_hamburger_2_homefield_5743538557aff
111512nav_hamburger_2_item_section#news
111522_nav_hamburger_2_item_sectionfield_574353b157b00
111532nav_hamburger_3_hidden0
111542_nav_hamburger_3_hiddenfield_5743534b57afe
111552nav_hamburger_3_home1
111562_nav_hamburger_3_homefield_5743538557aff
111572nav_hamburger_3_item_section#business
111582_nav_hamburger_3_item_sectionfield_574353b157b00
111592nav_hamburger_4_hidden0
111602_nav_hamburger_4_hiddenfield_5743534b57afe
111612nav_hamburger_4_home1
111622_nav_hamburger_4_homefield_5743538557aff
111632nav_hamburger_4_item_section#contact
111642_nav_hamburger_4_item_sectionfield_574353b157b00
11187797nav_hamburger_0_hidden0
11188797_nav_hamburger_0_hiddenfield_5743534b57afe
11189797nav_hamburger_0_home1
11190797_nav_hamburger_0_homefield_5743538557aff
11191797nav_hamburger_0_item_textBpact
11192797_nav_hamburger_0_item_textfield_57434d8036412
11193797nav_hamburger_0_item_section/
11194797_nav_hamburger_0_item_sectionfield_574353b157b00
11195797nav_hamburger_1_hidden0
11196797_nav_hamburger_1_hiddenfield_5743534b57afe
11197797nav_hamburger_1_home1
11198797_nav_hamburger_1_homefield_5743538557aff
11199797nav_hamburger_1_item_textOur spirit
11200797_nav_hamburger_1_item_textfield_57434d8036412
11201797nav_hamburger_1_item_section#features
11202797_nav_hamburger_1_item_sectionfield_574353b157b00
11203797nav_hamburger_2_hidden0
11204797_nav_hamburger_2_hiddenfield_5743534b57afe
11205797nav_hamburger_2_home1
11206797_nav_hamburger_2_homefield_5743538557aff
11207797nav_hamburger_2_item_textThe news
11208797_nav_hamburger_2_item_textfield_57434d8036412
11209797nav_hamburger_2_item_section#news
11210797_nav_hamburger_2_item_sectionfield_574353b157b00
11211797nav_hamburger_3_hidden0
11212797_nav_hamburger_3_hiddenfield_5743534b57afe
11213797nav_hamburger_3_home1
11214797_nav_hamburger_3_homefield_5743538557aff
11215797nav_hamburger_3_item_textOur promise
11216797_nav_hamburger_3_item_textfield_57434d8036412
11217797nav_hamburger_3_item_section#business
11218797_nav_hamburger_3_item_sectionfield_574353b157b00
11219797nav_hamburger_4_hidden0
11220797_nav_hamburger_4_hiddenfield_5743534b57afe
11221797nav_hamburger_4_home1
11222797_nav_hamburger_4_homefield_5743538557aff
11223797nav_hamburger_4_item_textContact us
11224797_nav_hamburger_4_item_textfield_57434d8036412
11225797nav_hamburger_4_item_section#contact
11226797_nav_hamburger_4_item_sectionfield_574353b157b00
11229797nav_quick_0_item_textTake part
11230797_nav_quick_0_item_textfield_57434e1936415
11231797nav_quick_0_item_linkhttp://abc.bpact.xyz/s3/EN
11232797_nav_quick_0_item_linkfield_57434e1936416
11241798nav_hamburger_0_hidden0
11242798_nav_hamburger_0_hiddenfield_5743534b57afe
11243798nav_hamburger_0_home1
11244798_nav_hamburger_0_homefield_5743538557aff
11245798nav_hamburger_0_item_textBpact
11246798_nav_hamburger_0_item_textfield_57434d8036412
11247798nav_hamburger_0_item_section/
11248798_nav_hamburger_0_item_sectionfield_574353b157b00
11249798nav_hamburger_1_hidden0
11250798_nav_hamburger_1_hiddenfield_5743534b57afe
11251798nav_hamburger_1_home1
11252798_nav_hamburger_1_homefield_5743538557aff
11253798nav_hamburger_1_item_textNotre proposition
11254798_nav_hamburger_1_item_textfield_57434d8036412
11255798nav_hamburger_1_item_section#features
11256798_nav_hamburger_1_item_sectionfield_574353b157b00
11257798nav_hamburger_2_hidden0
11258798_nav_hamburger_2_hiddenfield_5743534b57afe
11259798nav_hamburger_2_home1
11260798_nav_hamburger_2_homefield_5743538557aff
11261798nav_hamburger_2_item_textLes nouvelles
11262798_nav_hamburger_2_item_textfield_57434d8036412
11263798nav_hamburger_2_item_section#news
11264798_nav_hamburger_2_item_sectionfield_574353b157b00
11265798nav_hamburger_3_hidden0
11266798_nav_hamburger_3_hiddenfield_5743534b57afe
11267798nav_hamburger_3_home1
11268798_nav_hamburger_3_homefield_5743538557aff
11269798nav_hamburger_3_item_textNotre promesse
11270798_nav_hamburger_3_item_textfield_57434d8036412
11271798nav_hamburger_3_item_section#business
11272798_nav_hamburger_3_item_sectionfield_574353b157b00
11273798nav_hamburger_4_hidden0
11274798_nav_hamburger_4_hiddenfield_5743534b57afe
11275798nav_hamburger_4_home1
11276798_nav_hamburger_4_homefield_5743538557aff
11277798nav_hamburger_4_item_textPrends contact
11278798_nav_hamburger_4_item_textfield_57434d8036412
11279798nav_hamburger_4_item_section#contact
11280798_nav_hamburger_4_item_sectionfield_574353b157b00
11283798nav_quick_0_item_textParticiper
11284798_nav_quick_0_item_textfield_57434e1936415
11285798nav_quick_0_item_linkhttp://abc.bpact.xyz/s3/FR
11286798_nav_quick_0_item_linkfield_57434e1936416
11323813content_rows_0_columns_0_typetext
11324813_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
11325813content_rows_0_columns_0_text

We zijn niet aan ons proefstuk toe

Bpact kan buigen op de ruime ervaring die Jo en Colin hebben opgebouwd inzake online panels en onderzoek. Jo is een ervaren onderzoeksmethodoloog, met meer dan 15 jaar academische én praktijkervaring inzake wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en consultancy m.b.t. online onderzoek, administratieve vereenvoudiging, klantentevredenheid, eGovernment, nieuwe media, Web 2.0 en communicatie. Jo bulkt van ervaring inzake onderzoek en online panels en wordt beschouwd als pionier op dit terrein. Jo is oprichter van Indigov (2003) en medeoprichter van iVOX (2004), iVOX Ukraine (2009) en Proximity Panels (2009), iVOXTOOLS (2010), Ellipsa Panel Online (France 2011), Conecta-I Brazil (2011). In 2014 verkocht hij iVOX vormde hij Indigov om tot Indiville, het collectief voor onderzoek en advies rond mens, maatschappij en politiek dat hij samen met 5 andere vennoten runt. Nu zet hij met Bpact een volgende stap in de reeds rijk  gevulde carrière. Colin doet niet onder op het gebied van ervaring. Wel in tegendeel. Colin studeerde landbouwingenieur aan de Universiteit van Gent (optie landbouw economie), statistiek aan de V.U.B. (Engels) en management aan de Solvay Business School (Frans). Als onderzoeker is hij al meer dan 20 jaar actief in diverse hoedanigheden. Hij startte zijn carrière bij INRA (nu IPSOS), Belgacom en CitiBank en stichtte in 2001 Client Mining (nadien 365 Analytics). Sinds 2006 werkt hij samen met Indigov (nu Indiville) op diverse projecten op het gebied van (online) dataverzameling & rapportering. Sinds 2014 is hij partner bij Indiville en is hij verantwoordelijk voor de nieuwe research technologieën, online dashboards en fungeert hij als data analist/statisticus.  

Alles kan beter

Jo en Colin innoveren omdat ze beter willen kunnen, omdat ze kwaliteit willen garanderen, omdat het beter kan en moet. Innoveren is geen modewoord bij hen, geen eendagsvlieg. Het zit ingebakken in een continu streven naar maximale impact en kwaliteit bij alles wat ze doen. Sinds 1996 is Jo in vele opzichten een pionier in zijn vakgebied. Hij was één van de eerste wetenschappers die zich wereldwijd bezig hield met eGovernmentonderzoeken en -consultancyopdrachten (1996), verrichtte academisch onderzoek naar nieuwe media (1997), verwezenlijkte onderzoek naar usability van eToepassingen (1997), ontwikkelde de eerste toepassingen voor interactieve digitale televisie (2004), initieerde belangrijke vernieuwingen op de onderzoeksmarkt: online research (2005), T-research via IDTV (2007), online focusgroepen (2009), ideation (2010), online participatieplatformen (2012),… Colin is een wizzkid als het aankomt op statistiek (expert inzake R, conjoint-analyses, semantische analyses, advanced analitycs…), online dashboarding (pionier sinds begin 2000) of de integratie en automatisatie van online survey platformen  met andere krachtige tools (o.a. met eigen ontwikkelde platformen en integraties tussen platformen en diverse andere pakketten zoals  Elastic Search). U droomt het, Colin kan het.
11326813_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
11327813content_rows_0_columns1
11328813_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
11550892content_rows_0_columns_0_typetext
11551892content_rows_0_columns_0_text

We have proven expertise

Bpact can rely on the extensive experience gathered by Jo and Colin regarding the online panels and research. Jo is an experienced research methodologist, with more than 15 years of academic and practical experience regarding scientifically substantiated research and consultancy with regard to online research, administrative simplification, client satisfaction, eGovernment, new media, Web 2.0 and communication. Jo has an abundance of experience with respect to research and online panels and is considered as being a pioneer in this area. Jo is founder of Indigov (2003) and co-founder of iVOX (2004), iVOX Ukraine (2009) and Proximity Panels (2009), iVOXTOOLS (2010), Ellipsa Panel Online (France 2011), Conecta-I Brazil (2011). In 2014 he sold iVOX, transformed Indigov into Indiville, the collective for research and advice on man, society and politics which he runs together with 5 other partners. Now he takes the next step in his already richly filled career with Bpact. Colin is pretty much on par in terms of experience. Colin studied Agricultural engineer at Ghent University (option Agricultural economy), statistics at the V.U.B. (English) and management at the Solvay Business School (French). As a researcher he has been active for more than 20 years in various capacities. He started his career at INRA (now IPSOS), Belgacom and CitiBank and in 2001 founded Client Mining (now 365 Analytics). Since 2006 he has been working together with Indigov (now Indiville) on various projects in the field of (online) data gathering and reporting. He has been a partner at Indiville since 2014 and he is responsible for the new research technologies, online dashboards and he acts as data analyst/statistician.  

Everything can be done better

Jo and Colin innovate because they want to do better, because they want to guarantee quality, because things can and must be better. Innovating is not a passing fad, a one-day wonder. It is ingrained in a continuous striving for maximum impact and quality in all they do. Since 1996, in many ways, Jo has been a pioneer in his field. He was one of the first scientists who, on a global scale, looked into eGovernment research and consultancy assignments (1996), conducted academic research for new media (1997), realised research on the usability of eApplications (1997), developed the first applications for interactive digital television (2004), initiated important innovations in the research market: online research (2005), T-research via IDTV (2007), online focus groups (2009), ideation (2010), online participation platforms (2012),… Colin is a whiz kid when it comes to statistics (expert regarding R, conjoint-analyses, semantic analyses, advanced analyst…), online dash boarding (pioneer since 2000) or the integration and automation of online survey platforms and other powerful tools (a.o. with platforms he developed himself and the integration between platforms and various other packages such as Elastic Search). You dream it, Colin can do it.
11552892content_rows_0_columns1
11562892_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
11563892_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
11564892_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
11582895content_rows_0_columns_0_typetext
11583895content_rows_0_columns_0_text

You are impact

As a member of Bpact you realise impact by providing, together with us, contributions to the public debate. How? Simple, your answers have impact. What should environmental and mobility plans look like? Should lung medication for smokers be reimbursed or not? Do you want to receive your invoices for your taxes, insurance, fines, .... online, just like your phone bill, and be able to pay them online too? By participating in our surveys you are helping to change the world we live in. In addition, in exchange for your participation you receive points, points you can really do something with. And we mean not only for yourself. Shared joy is double joy, right? For example, you can donate your points to a charity. If you do, we will donate too. Every point you donate, Bpact doubles. The charities that you can donate your points to, are nominated by all Bpact members. This means you can donate to a charity that is most relevant to you. Find out more about what you can use your points for here.
11584895content_rows_0_columns1
11585895content_rows_1_columns_0_typetext
11586895content_rows_1_columns_0_text

We are impact

But since we, at Bpact, prefer to do what we are good at, we also support three charities with their research each year. We help a charity or socially relevant project much more by helping them with, for example, researching their social support or to determine which channels they should use to reach as many interested parties as possible. Research can make a world of difference to them. Three times every year we launch a call for projects. Our jury, consisting of members, academics and researchers, selects from the proposals a project that perhaps has been submitted by you. Do you know of a charity or community project that could use our help? Are you as a charity in need of research with a social interest? Answer our call, and who knows, we might realise impact together.
11587895content_rows_1_columns1
11592895content_rows_0_columns_0_image766
11600895_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
11601895_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
11602895_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
11603895_content_rows_1_columns_0_typefield_5731f0c51f703
11604895_content_rows_1_columns_0_textfield_5731f01e1f701
11605895_content_rows_1_columnsfield_5731eff41f700
11613896content_rows_0_columns_0_typetext
11614896content_rows_0_columns_0_text

Bpact commit itself to protecting your online privacy.

As an online panel we are all about transmitting data. You provide answers that policymakers, businesses, non-profit and social-profit sector and entrepreneurs are looking for. That's why we take privacy serious. We are aware that we can only expect you to give honest answers to our questions if we can guarantee that we are treating your data with the necessary caution. Bpact conforms to the code of conduct of the international association of market research agencies, ESOMAR. The rules below will give you a clear picture of our vision of your privacy. Bpact retains the right to change this Privacy statement at all times. We recommend you consult this Privacy statement at regular intervals, so you may stay informed about any changes and you always know how your personal data may be used.  

Which personally identifiable information does Bpact collect about me?

Bpact collects some personal information when you register. During registration Bpact asks you for your email address, gender, date of birth, post code, diploma and activity. On the basis of the profile questions Bpact collects further information which we can use to profile you (employment sector, family situation, marital status, ....) Bpact will link your information to create a profile of you. The more information you provide (and the more accurate it is), the better we can customize your experience. Also, when you contact Bpact, we may keep a record of that contact. Every time Bpact collects personal information, there will be a link on the relevant page to this Privacy Policy.  

Who collects data and for what purpose?

Campaigns carried out by the Bpact platform can be sponsored by companies other than Bpact or be jointly sponsored by Bpact and another company. Some or all data collected during this campaign can be shared with the sponsor. This is done in accordance with the Privacy Act, which is the Act of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data. Should the data be shared, you will be informed of this before your information is gathered or shared. If you do not want your data to be shared, you can choose not to participate in the relevant campaign. You recognise and accept that Bpact could give your personal information to its partners that manage the Points Programme or Rewards plan. To be clear, this information may include name, address and other  information third parties will need in order to perform the Points Programme and Rewards plan. Here you can find more information on the way our points work.  

With whom does Bpact share my information?

As a general rule Bpact will not disclose any of your personally identifiable information unless we have your permission or under special circumstances, such as when we believe in good faith that the law requires it or under the circumstances as described below. According to confidentiality agreements Bpact may compare user information with third party data. Bpact can also publish user statistics it collected (for example, 52% of our users are men) in order to describe our services to prospective partners, advertisers and other third parties and for other lawful purposes.  

Sharing of personal data

We will not share your personal data with third parties who intend to use your data for direct marketing, unless you have specifically given us permission to do so. We can share your personal data with third parties, but only in the following instances:
 • We can call on service providers, representatives or subcontractors in order to provide services in the name of Bpact in the framework of your participation in research, questionnaires or participation projects conducted by us or on behalf of a third party, including making suggestions of websites or services which you could make use of. It is possible that these external parties are given access to your personal data or have to process them in order to provide these services.
 • We require, by means of a written agreement from such external parties, which may be located in a country other than the country in which the site or service you are making use of is located, that they adhere to all relevant legislation concerning the protection of privacy and security requirements relating to your personal data.
 • We may disclose personal data if we are legally obliged to do so or if we believe in good faith that such a disclosure may reasonably be considered necessary in order to satisfy legal procedures or to react to any legal claim.
 •  

  Your rights

 • The right to unsubscribe You have the right to opt-out and can do this by contacting us via privacy@bpact.xyz
 • Access and correction You have the right to access your personal data. You can send us a request to this end. You also have the right to request corrections to your personal data.
 •  

  Retaining

  Bpact will not retain your personal data for any longer than necessary for the purpose as intended, taking into account our need to answer questions and solve problems, improve services and offer new services, and comply with legislation. This means that we will keep your personal data after your last interaction with Bpact for a reasonable period. When we no longer need the personal data which we gathered, we will destroy or remove these in a safe way.  

  What is Bpact’s policy concerning my ability to amend, correct or modify my personally identifiable information?

  Bpact members can view, change and delete their account information and their profile, at all times. This can be done by using the link at the end of every e-mail we send. Your account can be deactivated or removed. Contact us via privacy@bpact.xyz if you have questions about accessing to your personally identifiable information.  

  What are cookies and how are they used by Bpact?

  A "cookie" is a piece of data that is sent by a web server to your browser and then stored on the hard drive of your computer. A cookie will not damage your computer. Cookies can be used to identify users and thus facilitate certain procedures. You can refuse a cookie at any time by changing the settings of your browser. Bpact uses functional and analytical cookies. Functional cookies allow you to experience our website properly. So you will not be asked to log in again each time, search terms will be remembered and the language will be set to your preference. Analytical cookies help us to build our website in such a way that you will find it enjoyable to visit. They tell us which pages you visit for how long, the things you click on and whether or not you are using the latest internet browser to visit our site.  

  What else should I know about my privacy?

  Remember that personal information which is voluntarily disclosed online - for example on message boards, via email, or in chat areas - can be collected and used by others. In brief, this means that personal data you send online, are accessible to the public and you may receive unsolicited messages from others. You are ultimately solely responsible for maintaining the secrecy of your passwords and / or account information. Always be careful and act responsibly whenever you are online.  

  Identity and contact

  Bpact is located in the Vaartstraat 73, 3000 Leuven, Belgium. If after reading this statement have any questions please contact us, by e-mail via privacy@bpact.xyz our - preferably - by filling out this form.
  11615896content_rows_0_columns1
  11620896content_rows_0_columns_0_image772
  11628896_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11629896_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11630896_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11638897content_rows_0_columns_0_typetext
  11639897content_rows_0_columns_0_text

  Easy, interesting & honest

  Bpact focuses on a simple online interface, fun and exciting surveys and an honest way of working. By putting everything in a nice and bright layout we do not distract from what really matters, the impact we can achieve together. Real impact, because we do more than ask what you think of advertising. We focus on interesting projects with social relevance. We do not go in for complicated situations and small print. We are open and honest in everything. A transparent and accessible overview of the points you collect.

  Feedback anywhere, anytime

  Nobody is perfect, not even us, and we are very much aware of that. We give you the chance to realise impact through our online surveys, by supporting a charity and via our own socially relevant projects. Why should you then not have an impact on us? Who knows, our website is quite unreadable for people with tritanopia (a condition where you cannot see the colour blue, 0.0025% of the population has this condition): maybe some questions are always unclear, or do you feel excluded as a transgender because you cannot indicate the correct gender in some surveys. Let us know. Either after each survey or on our website, we are always open to feedback. We will all be better off for it.  

  Everyone participates

  Bpact is a collection of thousands of people, all keen to realise impact by participating in research, experience a nice time or get hold of some discount vouchers. Are your grandmother and grandson also members? We cannot tell you for obvious privacy'-sensitive reasons, but in any case we are also there for them. Bpact is there for everyone.  

  Wherever and whenever you want

  Bpact is a Belgian online panel. No annoying phone calls, no lengthy paper lists, everything is online. That is not only good for the environment and your mood, above all, it means that you can participate or spend your points whenever and wherever you want. From behind your computer as an intermezzo during your daily activities, on your smartphone during yet another boring lecture, on the train, before bedtime, in the doctor’s waiting room.... Achieving impact through Bpact can be done wherever and whenever you want.
  11640897content_rows_0_columns1
  11645897content_rows_0_columns_0_image775
  11653897_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11654897_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11655897_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11662898content_rows_0_columns_0_typetext
  11663898content_rows_0_columns_0_text

  Quality

  Bpact will be the most qualitative panel of Belgium. How? By examining what we do, and really do what we learn from it. By building quality parameters in all our processes and communicating as transparently as possible about that with our clients. Our panellists will not be bored with non'-stop invitations for the same media tracker. By placing quality at the top of our list of priorities and by doing what we say.  

   Methodological Research

  Quality is a term often used but rarely explained properly. Anyone can claim to deliver quality, no one checks it. The criteria for good quality panel research are often relative. At Bpact we see that differently. Just because sometimes quality is a vague concept, we actively look for ways to deliver the best quality in a panel research. With leading academics from the Flemish universities we are conducting fundamental research on what quality is and how we implement it best in our processes. Because without definition everything is quality.  

  Quality guarantees

  We put the results of this methodological research into practice. We will provide you with a quality score for each respondent, with respect for privacy, of course. To what extent this respondent dares to straight'-line or speed through it, how likely is it that he participates in a survey, does he need reminders to participate ... All relevant information, information which we supply you with. Of course, sticking a score on a respondent is not all we do, we also maintain our database: those who do not meet our quality requirements are removed. In addition, we motivate our panel to help you to make answering easy. We ask feedback from our panel for each project. So you’ll not only know at which point respondents give up, but also why they do so, and that means everyone learns from it.  

  Doesn’t everybody do that?

  We don’t think so, even more, we are confident we have a unique approach where everyone will benefit. Not only do we say so, we show it too. With us you get full insights into everything we do, and how we do it. Quality goes hand in hand with transparency. Both are neither a characteristic nor a product, they are an attitude, our attitude.  

  When do we start?

  Our focus is simple: we create impact. Both for our members and our business partners. Today we build, tomorrow we start. This is why you can only register with Bpact at the moment. We will only say that we are ready, if we can guarantee our promised quality. Only then can we achieve real impact together.

  11664898content_rows_0_columns1
  11669898content_rows_0_columns_0_image783
  11677898_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11678898_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11679898_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11691899content_rows_0_columns_0_typetext
  11692899content_rows_0_columns_0_text

   Transparent, always and towards everyone.

  We are transparent, not just when it suits us but always. And towards everyone. You will gain insight into the xyz of our panel, you can see at any time where your survey is at, which profiles we invited and who is participating. We, at Bpact, do not believe in the 'black box' method that currently prevails. No secrets, no fuss. Bpact gives you insight into our collaboration. You follow your projects in real time via our advanced backend. We will give you insight into the situation, response rates, number of reminders, quality parameters ... at all times  

  Relevant relationship

  We do not just do this for our clients. Transparent, all the time and for everyone, we say, that means that you as recruitment partner, academic partner or member can gain insight into what is relevant to you. How many people have already joined via your website, to what extent do we practice our methodological research, how do we support the social projects that we support, ... According to us, transparency is the necessary first step in a long'-term relationship with our partners, from whichever angle.

  11693899content_rows_0_columns1
  11698899content_rows_0_columns_0_image772
  11706899_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11707899_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11708899_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11756903content_rows_0_columns_0_typetext
  11757903content_rows_0_columns_0_text

  L’impact, c’est vous

  En tant que membre de Bpact, vous avez de l’impact en alimentant le débat social avec nous. Comment? C’est simple : vos réponses ont de l’impact. Quels devraient être les projets de mobilité et environnementaux de demain? Les fumeurs devraient-ils ou non être remboursés pour le traitement des maladies pulmonaires? Aimeriez-vous recevoir vos impôts, vos assurances, vos amendes, etc. en ligne comme votre facture de téléphonie, et les payer par cette même voie? En participant à nos enquêtes, vous contribuez à changer le monde dans lequel nous vivons. Vous recevez bien sûr aussi des points pour votre participation. Des points avec lesquels vous pouvez vraiment faire quelque chose. Et pas uniquement pour vous. Car la joie partagée est double. Vous pouvez par exemple faire don de vos points à une œuvre caritative. Vous le faites? Nous aussi. Bpact double chaque point que vous offrez. Les œuvres caritatives auxquelles vous pouvez offrir vos points sont choisies par tous les membres de Bpact. Cela vous permet de faire un don à une œuvre qui, à vos yeux, est la plus pertinente. Ici vous pouvez plus d'infos sur vos points.
  11758903content_rows_0_columns1
  11759903content_rows_1_columns_0_typetext
  11760903content_rows_1_columns_0_text

  L’impact, c’est nous

  Mais comme nous préférons faire ce en quoi nous excellons, Bpact soutient aussi chaque année trois œuvres caritatives pour leurs études de marché. Nous aidons encore plus une œuvre caritative ou un projet social pertinent en l’aidant par exemple à réaliser une étude sur son acceptation sociale ou à vérifier quels canaux il est préférable d’utiliser pour atteindre un maximum d’intéressés. Une étude de marché qui fait un monde de différence pour ces œuvres ou projets sociaux. Trois fois par an nous lançons un appel à projets. Notre jury, composé de membres, d’universitaires et de chercheurs, sélectionne parmi les propositions un projet que vous nous avez peut-être proposé. Vous connaissez une œuvre caritative ou un projet social qui pourrait utiliser notre soutien? Vous êtes une œuvre caritative qui a besoin d’une étude ayant un intérêt social? Réagis sur notre appel, nous aurons peut-être de l’impact ensemble.
  11761903content_rows_1_columns1
  11766903content_rows_0_columns_0_image766
  11774903_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11775903_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11776903_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11777903_content_rows_1_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11778903_content_rows_1_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11779903_content_rows_1_columnsfield_5731eff41f700
  11787904content_rows_0_columns_0_typetext
  11788904content_rows_0_columns_0_text

  Bpact s’engage à préserver votre confidentialité en ligne.

  En tant que panel en ligne, notre métier consiste à transmettre des données. Vous donnez les réponses que cherchent les politiciens, les entreprises, le secteur non lucratif, le secteur social et les entrepreneurs. C’est pour cela que nous prenons le respect de la confidentialité très au sérieux. Nous avons pleinement conscience du fait que nous ne pouvons attendre des réponses honnêtes de votre part à nos questions que si nous sommes en mesure de garantir le traitement de vos données avec toute la prudence qui s’impose. Bpact se conforme bien sûr au code comportemental de l’association internationale des bureaux d’étude de marché, Esomar. Les règles ci-dessous vous donnent une idée claire de notre vision sur la confidentialité. Bpact se réserve le droit de modifier à tout moment cette Politique de confidentialité. Nous vous recommandons de consulter régulièrement cette Politique de confidentialité afin de vous assurer d’être toujours au courant d’éventuelles modifications et de toujours savoir comment vos informations personnelles peuvent être utilisées.  

  Quelles informations personnelles identifiables Bpact collecte-t-elle à mon sujet?

  Bpact collecte certaines informations personnelles lors de votre inscription. Pendant votre inscription, Bpact vous demande votre adresse e-mail, votre sexe, votre date de naissance, votre code postal, votre diplôme et votre activité. À l’aide des questions du profil, Bpact collecte d’autres informations qui nous permettent de mieux vous profiler (secteur d’activité, situation familiale, état civil…). Bpact reliera vos informations pour créer votre profil. Plus vous donnez d’informations (et plus elles sont précises), mieux nous pourrons personnaliser votre expérience. Si vous contactez Bpact, nous pouvons également conserver les données de cette correspondance. Chaque fois que Bpact collecte des informations personnelles, elle essaie de prévoir un lien vers cette Politique de confidentialité sur la page pertinente.  

  Qui collecte des données et dans quel but?

  Les actions menées par le biais de la plateforme Bpact peuvent être sponsorisées par d’autres entreprises que Bpact ou co-sponsorisées par Bpact et une autre entreprise. Les données collectées durant cette action peuvent être partagées en tout ou en partie avec le sponsor. Cela se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Si les données sont partagées, vous en êtes informé avant que vos informations soient collectées et transmises. Si vous souhaitez vous opposer au partage de vos données, vous pouvez décider de ne pas participer à l’action en question. Vous reconnaissez et acceptez que Bpact puisse transmettre vos données personnelles à ses partenaires qui gèrent le programme de points ou le plan de gratification. Pour que les choses soient claires, ces informations peuvent comprendre le nom, l’adresse et d’autres informations qui permettent à Swinggift et toutes les autres tierces parties de gérer correctement le programme de points et le plan de gratification. Ici vous pouvez trouver plus d'infos sur vos points.  

  Avec qui Bpact partage-t-elle mes informations?

  En règle générale, Bpact ne communiquera aucune de vos informations personnelles identifiables sauf si vous nous avez donné votre autorisation ou dans des circonstances spécifiques, comme quand nous pensons de bonne foi que la loi. Conformément aux accords de confidentialité, Bpact peut comparer des données d’utilisateur avec des données de tiers. Bpact communique également des statistiques collectées sur les utilisateurs (par exemple, 52 % de nos utilisateurs sont des hommes) afin de décrire nos services à de futurs partenaires, annonceurs et autres tiers potentiels et à d’autres fins légales.  

  Partage des données à caractère personnel

  Nous ne partageons pas vos données à caractère personnel avec des tiers qui souhaitent les utiliser à des fins de marketing direct, à moins que vous nous en ayez explicitement donné l’autorisation. Nous pouvons également partager vos informations personnelles avec des tiers à d’autres fins, mais uniquement dans les cas suivants :
 • Nous pouvons faire appel à des prestataires, des représentants ou des contractants pour fournir des services au nom de Bpact dans le cadre de votre participation aux études, aux consultations ou aux projets participatifs, qu’ils soient les nôtres ou pour le compte de tiers, en ce compris la mise à disposition du site web et des services qui vous sont accessibles. Il se peut que pour prester leurs services, ces parties externes aient accès à vos informations personnelles ou qu’elles doivent les traiter.
 • À l’aide d’un accord écrit de ces parties externes, qui peuvent être établies dans un autre pays que celui où vous avez utilisé le site ou le service, nous exigeons d’elles qu’elles s’en tiennent à toute la législation pertinente en matière de protection des données et aux exigences de sécurité relatives à vos informations personnelles.
 • Nous pouvons divulguer vos informations personnelles si nous en sommes obligés par la loi ou si nous estimons de bonne foi que cette divulgation légale est nécessaire, dans la mesure du raisonnable, pour respecter des procédures légales ou répondre à des revendications quelconques.
 •  

  Vos droits

 • Droit de désinscription Vous avez le droit de vous désinscrire (« opt-out ») et pouvez le faire par contacter nous via privacy@bpact.xyz
 • Accès et rectification Vous avez le droit de demander à accéder à vos informations personnelles. Vous pouvez nous envoyer une demande à cet effet. Vous avez également le droit de demander de corriger les erreurs dans vos informations personnelles.
 •  

  Conservation

  Bpact ne conservera pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire pour la finalité mentionnée, en tenant compte de notre besoin de répondre à des questions et de résoudre des problèmes, d’améliorer des services et de proposer des nouveaux services, et de respecter les prescriptions légales. Cela signifie qu’après votre dernière interaction avec Bpact, vos informations personnelles pourront être conservées pendant une période raisonnable. Une fois que les informations personnelles que nous collectons ne sont plus exigées, nous les détruirons ou les supprimerons de manière sécurisée.  

  Quelle est la politique de Bpact en ce qui concerne ma possibilité de modifier, corriger ou supprimer mes informations personnelles identifiables?

  Les membres de Bpact peuvent consulter, modifier et supprimer à tout moment les informations de leur compte. Votre compte peut être désactivé ou supprimé. Vous pouvez à tout moment choisir de résilier votre affiliation par contactez nous via privacy@bpact.xyz. Contactez-nous si vous avez des questions relatives à l’accès de vos informations personnelles identifiables via privacy@bpact.xyz.  

  Que sont les cookies et comment sont-ils utilisés par Bpact?

  Un « cookie » est une petite quantité d’informations envoyée à votre navigateur par un serveur web et ensuite enregistré sur le disque dur de votre ordinateur. Un cookie n’endommage en rien votre ordinateur. Les cookies sont utilisés pour identifier les utilisateurs et simplifier certaines procédures. Vous pouvez à tout moment refuser un cookie en modifiant les paramètres de votre navigateur. Bpact utilise des cookies fonctionnels et analytiques. Les cookies fonctionnels sont destinés à optimiser votre expérience sur notre site web. Ils vous permettent par exemple de ne pas devoir vous connecter à chaque fois, de retrouver les termes de recherche et de toujours visiter notre site web dans votre langue. Les cookies analytiques nous aident à développer notre site web de sorte que vous le trouviez agréable. Ils nous disent combien de temps vous visitez quelles pages, où vous cliquez et si vous utilisez la dernière version de votre navigateur Internet pour visiter notre site web.  

  Que dois-je savoir d’autre sur la confidentialité?

  Veuillez garder à l'esprit que les informations personnelles communiquées volontairement en ligne – comme sur des tableaux de message, par e-mail dans des chats – peuvent être collectées et utilisées par autrui. En d’autres termes, cela signifie que ces informations personnelles que vous envoyez en ligne sont accessibles au public et que vous pouvez recevoir des messages non sollicités provenant d’autrui. Vous êtes en définitive le seul responsable du maintien secret de vos mots de passe et/ou des informations de votre compte. Soyez toujours prudent et agissez de manière responsable chaque fois que vous êtes en ligne.  

  Identité et contact

  Bpact est établie Vaartastraat 73, 3000 Louvain, Belgique. Si après lecture de cette déclaration, vous avez encore des questions, veuillez nous contacter par e-mail via privacy@bpact.xyz ou par remplir ce formulaire-ci.
  11789904content_rows_0_columns1
  11794904content_rows_0_columns_0_image772
  11802904_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11803904_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11804904_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11814905content_rows_0_columns_0_typetext
  11815905content_rows_0_columns_0_text

  Simple, intéressant et honnête

  Bpact mise sur une interface Internet simple, des enquêtes agréables et intéressantes et une méthode de travail honnête. En transposant tout cela dans une belle mise en page claire, nous veillons à détourner le moins possible votre attention de ce qui importe vraiment : l’impact qu’ensemble nous pouvons avoir. Un véritable impact, car nous ne nous limitons pas à vous demander ce que vous pensez d’une publicité. Nous misons sur des projets intéressants qui ont une pertinence sociale. Chez nous, pas de situations complexes ou de petits caractères. Nous sommes ouverts et honnêtes dans tout ce que nous faisons. Avec un aperçu transparent et accessible des points que vous gagnez.  

  Feedback partout et toujours

  Personne n’est parfait. Nous non plus et nous en sommes parfaitement conscients. Nous vous donnons l’occasion d’avoir de l’impact, via nos études en ligne, en soutenant une œuvre caritative et via nos projets pertinents sur le plan social. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pourriez-vous pas avoir un impact sur nous? Peut-être notre site web est-il illisible pour les personnes souffrant de tritanopie (l’incapacité à distinguer la couleur bleue, dont souffre 0,0025 % de la population), certaines questions manquent toujours de clarté ou vous vous sentez exclu en tant que transgenre parce que vous ne pouvez pas indiquer de sexe exact dans certaines études. Faites-le-nous savoir. Que ce soit à la fin de chaque enquête ou sur notre site web, nous sommes ouverts au feedback. Chacun s’en portera mieux.  

  Tout le monde participe

  Bpact rassemble des milliers de personnes, toutes enclines à avoir de l’impact en participant à des études, à passer un moment agréable ou à recevoir des bons de réduction. Votre grand-mère ou votre petit-fils est-il il aussi membre de notre panel? Nous ne pouvons pas vous le dire pour des raisons évidentes de confidentialité, mais nous sommes en tout cas là pour eux aussi. Bpact est là pour tout le monde.  

  Où et quand vous le souhaitez

  Bpact est un panel belge en ligne. Pas de coups de fil inopportuns, pas de longs questionnaires sur papier, tout se fait en ligne. C’est non seulement bon pour l’environnement et votre humeur, mais cela signifie surtout aussi que vous pouvez participer ou dépenser vos points où et quand vous en avez envie. Comme pause derrière votre PC dans vos activités quotidiennes, sur votre smartphone pendant ce énième cours magistral tellement barbant, dans le train, avant de vous endormir, dans la salle d’attente du médecin… Avec Bpact, vous pouvez avoir de l’impact partout et toujours.
  11816905content_rows_0_columns1
  11821905content_rows_0_columns_0_image775
  11829905_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11830905_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11831905_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11841906content_rows_0_columns_0_typetext
  11842906content_rows_0_columns_0_text

  Qualité

  Bpact devient le panel le plus qualitatif de Belgique. Comment? En analysant ce que nous faisons et en faisant vraiment ce que nous en apprenons. En intégrant des paramètres qualitatifs dans tous nos processus et en communiquant de manière transparente à ce sujet avec nos clients. En n’ennuyant pas les membres de notre panel avec des invitations incessantes pour le même media-tracker. En mettant la qualité en tête de nos priorités et en faisant ce que nous disons.  

  Recherche méthodologique

  La qualité est un concept souvent avancé, mais rarement explicité. Tout le monde peut prétendre fournir de la qualité puisque personne ne la contrôle. Les critères d’un panel qualitatif sont souvent relatifs. Chez Bpact, nous voyons les choses différemment. Comme la qualité est souvent une notion vague, nous nous mettons activement en quête de moyens pour fournir la meilleure qualité dans les panels. Nous faisons de la recherche fondamentale avec des professeurs de premier plan des universités flamandes pour savoir ce qu’est vraiment la qualité et comment la mettre au mieux en œuvre dans nos processus. Car sans définition, tout est qualité.  

  Garanties de qualité

  Nous mettons également les résultats de cette recherche méthodologique en pratique. Chez nous, vous recevez un score de qualité sur chaque répondant, tout en respectant évidemment la confidentialité. Dans quelle mesure ce répondant ose-t-il survoler l’information ou se dépêcher, quelle est la probabilité qu’il participe à une étude, a-t-il besoin de rappels pour participer… Autant d’informations pertinentes, des informations que nous vous donnons. Évidemment, nous ne nous limitons pas à attribuer un score à un répondant, nous entretenons notre base de données : ceux qui ne satisfont pas à nos exigences de qualité sont radiés. Nous motivons en outre notre panel à vous aider afin de faciliter leurs réponses. Pour chaque projet, nous demandons le feedback de notre panel. Vous savez ainsi où décrochent les répondants, mais aussi pourquoi. Et tout le monde s’en porte mieux, non?  

  Tout le monde ne fait pas ça?

  Nous ne le pensons pas. Mieux encore, nous sommes convaincus d’avoir une approche unique qui profite à tout le monde. Nous n’en restons pas aux paroles, nous vous le montrons. Chez nous, vous avez une vue complète sur ce que nous faisons, et sur la manière dont le faisons. La qualité et la transparence vont de pair. Et tous deux ne sont pas une caractéristique ou un produit, ce sont une attitude, notre attitude.  

  Quand commençons-nous?

  Notre priorité est simple : nous créons de l’impact. Tant pour nos membres que pour nos partenaires d’affaires. Nous construisons aujourd’hui, nous commençons demain. C’est pourquoi vous pouvez uniquement vous inscrire chez Bpact pour l’instant. Car nous ne dirons que nous sommes prêts que quand nous serons en mesure de garantir la qualité que nous promettons. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que nous pourrons vraiment avoir de l’impact ensemble.

  11843906content_rows_0_columns1
  11848906content_rows_0_columns_0_image783
  11856906_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11857906_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11858906_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11866907content_rows_0_columns_0_typetext
  11867907content_rows_0_columns_0_text

  Transparents, toujours et à l’égard de tous.

  Nous sommes transparents, pas quand cela nous arrange, mais toujours. Et à l’égard de tous. Vous avez une idée claire des xyz de notre panel, vous pouvez voir à tout moment où en est votre étude chez nous, quels profils nous invitons et lesquels participent. Chez Bpact, nous ne croyons en effet pas à la méthode ‘boîte noire’ qui domine le marché. Aucun secret, aucune astuce. Bpact vous donne une vue claire sur notre collaboration. Vous suivez vos projets en direct via notre back-end évolué. Nous vous donnons à tout moment une vue parfaitement claire sur l’état des choses, les taux de réponse, le nombre de rappels, les paramètres qualitatifs…  

  Relation pertinente

  Et nous ne le faisons pas uniquement pour les clients. Nous avons parlé de transparence, toujours et à l’égard de tous, cela veut dire qu’en tant que partenaire du recrutement, partenaire académique ou membre, vous avez également un droit de regard sur ce qui est pertinent pour vous. Combien de personnes sont déjà devenues membres via votre site web, dans quelle mesure pratiquons-nous notre recherche méthodologique, comment soutenons-nous les projets sociaux que nous encadrons… D’après nous, la transparence est la première étape nécessaire dans une relation à long terme avec nos partenaires, de quelque perspective que ce soit.  
  11868907content_rows_0_columns1
  11873907content_rows_0_columns_0_image772
  11881907_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11882907_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11883907_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  11892908content_rows_0_columns_0_typetext
  11893908content_rows_0_columns_0_text

  Nous n’en sommes pas à notre coup d’essai

  Bpact peut compter sur la vaste expérience que Jo et Colin ont acquise en matière de panels en ligne et d’études. Jo est un méthodologue chevronné en études de marché, qui totalise plus de 15 ans d’expérience académique et pratique dans le domaines d’études étayées scientifiquement et de consultance relative aux études en ligne, à la simplification administrative, à la satisfaction clients, à l’eGovernment, aux nouveaux médias, au Web 2.0 et à la communication. Jo regorge d’expérience en études de marché et panels en ligne. Il est considéré comme l’un des pionniers dans ce domaine. Jo est le fondateur d’Indigov (2003) et cofondateur d’iVOX (2004), iVOX Ukraine (2009), Proximity Panels (2009), iVOXTOOLS (2010), Ellipsa Panel Online (France 2011) et Conecta-I Brazil (2011). En 2014, il revend iVOX et transforme Indigov en Indiville, le collectif pour les études et les conseils relatifs à l’homme, la société et la politique, qu’il exploite avec 5 autres associés. À présent, avec Bpact, il franchit une nouvelle étape dans sa carrière déjà bien remplie. Colin n’a pas à pâlir au niveau de l’expérience. Bien au contraire. Colin a fait des études d’ingénieur agronome à l’Université de Gand (option économie agricole), de statistiques à la V.U.B. (en anglais) et de management à la Solvay Business School (en français). Il est déjà actif depuis plus de 20 ans comme chercheur, à différents titres. Il a débuté sa carrière à l’INRA (devenu IPSOS), est ensuite passé chez Belgacom et CitiBank avant de fonder Client Mining (devenu 365 Analytics) en 2001. Depuis 2006, il collabore avec Indigov (devenu Indiville) sur divers projets dans le domaine de la collecte de données (en ligne) et des rapports. Depuis 2014, il est partenaire d’Indiville et responsable des nouvelles technologies d’étude et des tableaux de bord en ligne. Il fait également office d’analyste des données/statisticien.  

  Il est toujours possible de faire mieux

  Jo et Colin innovent car ils veulent faire mieux, car ils veulent garantir la qualité, car il est possible de faire mieux. Chez eux, l’innovation n’est ni un terme à la mode, ni quelque chose d’éphémère. C’est ancré dans leurs efforts continus en vue d’une qualité et d’un impact optimaux dans tout ce qu’ils entreprennent. Depuis 1996, Jo est un pionnier dans son domaine à bien des égards. Il fut l’un des premiers scientifiques, au niveau international, à s’occuper d’études et de missions de consultance eGovernment (1996), à mener des études académiques pour les nouveaux médias (1997), à réaliser des études en termes de usability des eApplications (1997), à développer les premières applications pour la télévision numérique interactive (2004), à initier d’importantes modernisations dans le domaine des études de marché : études en ligne (2005), T-research via IDTV (2007), groupes de discussion en ligne (2009), idéation (2010), plateformes participatives en ligne (2012)… Colin est un prodige en matière de statistiques (expert en R, analyses conjointes, analyses sémantiques, advanced analitycs…), de tableaux de bord en ligne (pionnier depuis les débuts en 2000) ou de l’intégration et de l’automatisation de plateformes d’études en ligne avec d’autres outils puissants (notamment des plateformes qu’il a lui-même développées et des intégrations entre des plateformes et diverses autres solutions comme Elastic Search). Vous rêvez de quelque chose ? Colin peut le faire !
  11894908content_rows_0_columns1
  11904908_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  11905908_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  11906908_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  126002nav_hamburger_5_hidden0
  126012_nav_hamburger_5_hiddenfield_5743534b57afe
  126022nav_hamburger_5_home0
  126032_nav_hamburger_5_homefield_5743538557aff
  126042nav_hamburger_5_item_textOnze gegevens
  126052_nav_hamburger_5_item_textfield_57434d8036412
  126062nav_hamburger_5_item_section/contact
  126072_nav_hamburger_5_item_sectionfield_574353b157b00
  12610797nav_hamburger_5_hidden0
  12611797_nav_hamburger_5_hiddenfield_5743534b57afe
  12612797nav_hamburger_5_home0
  12613797_nav_hamburger_5_homefield_5743538557aff
  12614797nav_hamburger_5_item_textContact information
  12615797_nav_hamburger_5_item_textfield_57434d8036412
  12616797nav_hamburger_5_item_section/contact
  12617797_nav_hamburger_5_item_sectionfield_574353b157b00
  12620798nav_hamburger_5_hidden0
  12621798_nav_hamburger_5_hiddenfield_5743534b57afe
  12622798nav_hamburger_5_home0
  12623798_nav_hamburger_5_homefield_5743538557aff
  12624798nav_hamburger_5_item_textNos données
  12625798_nav_hamburger_5_item_textfield_57434d8036412
  12626798nav_hamburger_5_item_section/contact
  12627798_nav_hamburger_5_item_sectionfield_574353b157b00
  126331007content_rows_0_columns_0_typetext
  126341007content_rows_0_columns_0_text
  address Bpact Vaartstraat 73 BE-3000 Leuven

  Newsletter abc[at]bpact.xyz

  phone +32 472 530 941

  mail Jo Steyaert jo[at]bpact.xyz +32 472 530 941

  Colin Sanders colin[at]bpact.xyz

  Jasper Steyaert jasper[at]bpact.xyz +32 485 440 246

  126351007content_rows_0_columns1
  126401007content_rows_0_columns_0_image780
  126471007_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  126481007_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  126491007_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  126581008content_rows_0_columns_0_typetext
  126591008content_rows_0_columns_0_text
  adresse Bpact Vaartstraat 73 BE-3000 Leuven

  Newsletter abc[at]bpact.xyz

  téléphone +32 472 530 941

  mail Jo Steyaert jo[at]bpact.xyz +32 472 530 941

  Colin Sanders colin[at]bpact.xyz

  Jasper Steyaert jasper[at]bpact.xyz +32 485 440 246

  126601008content_rows_0_columns1
  126651008content_rows_0_columns_0_image780
  126721008_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  126731008_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  126741008_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  12684798nav_hamburger_5_item_linkhttp://bpact.xyz/fr/contact-3/
  12685798_nav_hamburger_5_item_linkfield_57434db636413
  12690797nav_hamburger_5_item_linkhttp://bpact.xyz/en/contactinfo/
  12691797_nav_hamburger_5_item_linkfield_57434db636413
  127151011content_rows_0_columns_0_typetext
  127161011_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  127171011content_rows_0_columns_0_text
  127181011_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  127191011content_rows_0_columns1
  127201011_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  127441015content_rows_0_columns_0_typetext
  127451015content_rows_0_columns_0_text

  Impact

  « Nous sentons que le marché belge des panels en ligne stagne depuis un certain temps. L’approche et les outils évoluent peu alors que le savoir-faire en termes de contenu et les possibilités techniques sont là pour organiser des panels dernier-cri. Trop de possibilités restent inexploitées. Nous estimions que le moment était venu de franchir un nouveau pas avec Bpact », explique Jo Steyaert, fondateur de Bpact. « Dans les études, tout est une question d’impact, mais nous voulons aussi avoir de l’impact en tant que panel. Nous prenons nos responsabilités dans la société. C’est pourquoi, d’une part, nous participons à la recherche méthodologique fondamentale et, d’autre part, nous soutenons chaque année divers projets sociaux pour qu’ils atteignent leurs objectifs. »

  Transparance

  Tant Jo Steyaert que Colin Sanders ont fait leurs preuves dans le secteur. L’aspiration à démarrer un nouveau panel vient toutefois d’un sentiment de frustration. Colin Sanders : « J’ai l’impression qu’en 2016, le marché des panels est une boîte noire qui se garde bien de livrer ses secrets : le client y dépose de l’argent et des répondants en ressortent. Dans quelle mesure cette approche est-elle encore crédible ? Nous croyons en l’entrepreneuriat intelligent et responsable. Nous impliquons nos partenaires et nos clients tout au long du processus. Cela nous permet de voir ensemble en quoi nous sommes sur la bonne voie et où nous pouvons encore nous améliorer. » Cette approche ne risque-t-elle pas de faire perdre des clients ? « L’honnêteté est ce qu’il y a de mieux. C’est ainsi que l’on construit une relation à long terme avec les clients. »

  Dialogue accessible

  Bpact opte pour une approche qui diffère radicalement de celle des panels existants, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan du recrutement et du fonctionnement. « Certains panels parviennent à avoir un fonctionnement qui paraît inutilement complexe, pour le client et le répondant. Nous ne croyons pas en cela, le point de départ de notre communication est magnifiquement clair. De plus, nous ne croyons pas en un simple ‘questionnement’ à sens unique. Je suis convaincu que le consommateur espère aussi un dialogue. Indépendamment de tout modèle scientifique, nous demandons donc aussi à nos membres ce qu’ils pensent des questionnaires qu’ils complètent. Car un questionnaire correct sur le plan scientifique auquel personne ne veut répondre ne livrera jamais de résultats corrects », conclut Jo Steyaert.

  Panel en construction, études imminentes

  Concrètement, Bpact a déjà commencé à développer son panel. Avec un focus belge clair, afin que le panel puisse être utilisé pour toute étude pertinente. Tant les entreprises et les administrations que les bureaux d’études de marché et les agences de communication peuvent recourir au panel de Bpact. Les premières études devraient déjà être terminées en 2016.

  Plus d'infos?

  Jo Steyaert Colin Sanders Jasper Steyaert
  127461015content_rows_0_columns1
  127541015_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  127551015_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  127561015_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  127671016content_rows_0_columns_0_typetext
  127681016content_rows_0_columns_0_text

  Fin 2015, Jo Steyaert (Indiville, Indigov, ex-CEO d’iVox & Proximity Panels) et Colin Sanders (Indiville, Client Mining, 365 Analytics) ont décidé que le marché belge des études de marché était prêt à franchir une nouvelle étape.

  Bpact fait souffler un vent neuf sur les panels belges. Grâce à la collaboration avec des académiciens, à des technologies évoluées, à une approche disruptive à l’égard des clients et des membres, à un focus sur la transparence et la qualité, et à une vision sur l’impact. Bpact regroupe 40 années d’expérience de haut vol dans les études de marché en ligne et le développement de panels en Belgique et à l’étranger. L’innovation mue par l’expérience est notre marque de fabrique.

  127691016content_rows_0_columns1
  127771016_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  127781016_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  127791016_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  128021018content_rows_0_columns_0_typetext
  128031018content_rows_0_columns_0_text

  Impact

  "For a while now, we have been feeling that the Belgian market for online panels is stagnating. Both the tools and the approach evolve little, while there are plenty of substantive expertise and technical capabilities to conduct state-of-the-art panel surveys. Too many opportunities remain unexploited. We thought it was time to take the next step with Bpact" says founder Jo Steyaert. "Research is always about impact, but as a panel we also want to realise an impact. We take on our own responsibility in society. That's why, on the one hand, we contribute to fundamental methodological research, and each year we support various social projects in achieving their goals, on the other."

  Transparency

  Both Jo Steyaert as well as Colin Sanders have already made their mark in the sector. The desire to start up a new panel themselves however, comes primarily from a feeling of frustration. Colin Sanders: "I feel that the panel market in the year 2016 is like a secret black box: your client puts money in it and respondents magically appear. How credible is this? We believe in smart and responsible entrepreneurship. We involve our customers and partners in the whole process. Thus we see together what is good and where there is room for improvement. "Do you lose customers using this approach?” Honesty is the best policy. This is how you build a long term relationship with your customers."

  Low-treshold dialogue

  Bpact opts for an approach that differs dramatically from existing panels, not only technically, but also in its recruitment and operation. "Some panels manage to make the operation look unnecessarily complex for both the customer as well as for the respondents. We do not believe in doing that, the premise of our communication is wonderfully clear. Moreover, we do not just believe in a one-way-‘questioning’. Surely, as a consumer, you yourself expect a two-way dialogue? So, separate from all the scientific models, we ask our members what they actually think themselves about the questionnaires they complete. Because no matter how scientifically correct the questionnaire is, nobody wants to complete a survey that they don’t like and the results will never be correct," Jo Steyaert concludes.

  Compiling panels, research imminent

  Actually, Bpact has now started compiling its panel. With a clear Belgian focus so that the panel can be enabled for all relevant research. Individual companies, governments as well as research and communications agencies can rely on the Bpact panel. The very first surveys will be completed in 2016.

  Want to know more?

  Jo Steyaert Colin Sanders Jasper Steyaert
  128041018content_rows_0_columns1
  128121018_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  128131018_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  128141018_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  128251019content_rows_0_columns_0_typetext
  128261019content_rows_0_columns_0_text

  At the end of 2015, Jo Steyaert (Indiville, Indigov, former CEO iVox & Proximity Panels) and Colin Sanders (Indiville, Client Mining, 365 Analytics) decided that the Belgian research  market was ready for the next step.

  Bpact brings innovation to the Belgian panels. By partnering with academics, advanced technology, a disruptive approach towards customers and members, focussing on transparency, quality and a vision on impact. Bpact brings together 40 years of top level experience in online research and building panels at home and abroad. Experience driven innovation is our trade mark

  128271019content_rows_0_columns1
  128351019_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  128361019_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  128371019_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  134371052content_rows_0_columns_0_typetext
  134381052_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  134391052content_rows_0_columns_0_textadres Bpact BVBA Vaartstraat 73 BE-3000 Leuven

  Newsletter abc[at]bpact.xyz

  phone +32 472 530 941

  mail Jo Steyaert jo[at]bpact.xyz +32 472 530 941

  Colin Sanders colin[at]bpact.xyz

  Jasper Steyaert jasper[at]bpact.xyz +32 485 440 246

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  134401052_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  134411052content_rows_0_columns1
  134421052_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  134831049content_rows_0_columns_0_typetext
  134841049_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  134851049content_rows_0_columns_0_text

  Wat krijg ik voor mijn deelname aan onderzoeken?

  Voor jouw deelname aan een onderzoek krijg je van Bpact punten. Hoeveel? Dat is niet voor elk onderzoek hetzelfde. Afhankelijk van een aantal factoren zoals de lengte, het soort vragen, ... kunnen dat meer of minder punten zijn. Bij de uitnodiging voor een onderzoek zal je telkens kunnen zien hoe veel punten je krijgt om mee te doen met dat onderzoek.  

  Waar kan ik mijn punten vinden?

  In de mails die jij van ons krijgt staat hoeveel punten je op dat moment al verzameld hebt, zo ben je steeds op de hoogte.  

  Wat kan ik met mijn punten doen?

  Je kan je punten op drie manieren inzetten:

  Punten inwisselen Jij doet met jouw punten wat jij wil, uiteraard. Om zeker te zijn dat dat ook helemaal zo is kan je je punten inwisselen voor geld.Geen waardebonnen, geen gedoe. 2.000 punten gespaard? Wij contacteren je en bieden je aan om ze om te wisselen voor €20.

   

  Punten aan goed doel schenken. Je kan je punten ook aan een goed doel schenken. We werken samen met verschillende goede doelen die elk op hun manier werken aan een beter morgen. Steun jij ze? Dan wij ook. Voor elk punt dat je aan het goede doel schenkt zetten wij er een tegenover. Een keer per jaar kan je als lid van Bpact kiezen welke goede doelen we dit jaar zullen steunen.

   

  Stel zelf een vraag. Heb je zelf een vraag waarvan je graag wil weten hoe Belgen erover denken? Wat eten Belgen het liefst op hun boterham? Hoe vaak kijken we stiekem toch eens naar Thuis of Familie? Wat denken we over duurzame energie?

  Wissel 10.000 punten in en krijg antwoord op je vraag, of dat nu voor je plezier, je thesis of je business is. Jij stelt de vraag, wij zorgen voor het antwoord.

  134861049_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  134871049content_rows_0_columns1
  134881049_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  135502nav_hamburger_5_item_linkhttp://bpact.xyz/nl/gegevens/
  135512_nav_hamburger_5_item_linkfield_57434db636413
  136491050content_rows_0_columns_0_typetext
  136501050_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  136511050content_rows_0_columns_0_text

  What do I receive in exchange for taking part in surveys?

  You will receive Bpact points in exchange for your participation in surveys. How many? This will differ from survey to survey. Depending on a number of factors such as length, the type of questions, ... it can be more or fewer points. The invitation you receive to take part will state the amount of points you will receive when you participate in that survey.  

  Where can I see my points?

  The emails you receive from us will also state how many points you have at that moment, keeping you up to date.  

  What can I do with my points?

  There are three ways you can use your points:

  Exchange points Of course you decide what to do with your points. And to be sure you do so, we are offering you the chance to exchange your points for money. No vouchers, no hassle. Have you saved up 2,000 points? Exchange them for €20.

   

  Give your points to charity You can also give your points to a good cause. We collaborate with different charities who each are working in their own way on a better tomorrow. Would you like to support them? We will too. For every point you give to charity, we also give one. Once a year every Bpact member gets to vote on which charities we will be supporting this year.

   

  Ask a question yourself Do you have a question and do you wonder how Belgians think about it? What is the Belgians’ favourite sandwich spread? How often do they watch Thuis or Familie? What is our opinion on sustainable energy?

  Exchange your points and receive an answer to your question, whether it is for fun, your thesis or your business. You ask the question and we make sure you receive an answer.

  136521050_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  136531050content_rows_0_columns1
  136541050_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  136571051content_rows_0_columns_0_typetext
  136581051_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  136591051content_rows_0_columns_0_text

  Que vais-je recevoir en participant aux enquêtes?

  Vous recevez des points Bpact en échange de votre participation à une enquête. Combien? Le nombre de points diffère pour chaque étude. En fonction de divers facteurs, comme la longueur, le type de questions, etc., le nombre de points peut être plus ou moins élevé. Le nombre de points offerts pour votre participation est toujours indiqué dans l’invitation à participer que vous recevez.  

  Où puis-je consulter mon solde de points?

  Les e-mails que nous vous envoyons contiennent le nombre de points que vous avez collectés jusqu’à présent, afin que sachiez toujours où vous en êtes.  

  Que puis-je faire de ces points?

  Vous pouvez utiliser ces points de 3 façons différentes :

  Échanger les points Vous faites bien entendu ce que vous voulez de vos points. Afin de nous assurer que ce soit réellement le cas, vous pouvez également échanger vos points contre de l’argent. Pas de chèques-cadeaux, pas de chichis. Vous avez épargné 2.000 points? Échangez-les et recevez 20 €.

   

  Offrir vos points à une action caritative Vous pouvez aussi offrir vos points à une action caritative. Nous collaborons avec diverses associations caritatives qui, chacune à leur manière, œuvrent à un avenir meilleur. Vous les soutenez? Dans ce cas, nous aussi. Pour chaque point que vous offrez à une bonne œuvre, nous en rajoutons un. Chasue année tous les membres de Bpact peuvent choisir les bonnes œuvres que nous supportons cet année.

   

  Poser vous-même une question Vous avez une question et vous aimeriez savoir ce qu’en pensent les Belges? Que préfèrent-ils manger sur leurs tartines? À quelle fréquence regardons-nous en cachette des feuilletons à l’eau de rose? Que pensons-nous de l’énergie durable?

  Échangez vos points et recevez une réponse à votre question, que ce soit pour votre plaisir, votre mémoire ou votre travail. Vous posez la question, nous veillons à ce que vous obteniez une réponse.

  136601051_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  136611051content_rows_0_columns1
  136621051_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  138241083content_rows_0_columns_0_typetext
  138251083_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  138261083content_rows_0_columns_0_text   Deze week tekenden BPACT en Antwerp Management School (AMS) een intentieverklaring om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken. Beide partijen zien de opbouw, uitbouw en optimale werking van een grootschalig online survey-panel als een piste om zinvol onderzoek te combineren met wetenschappelijke diepgang.   AMS is een vooraanstaande business school, aanbieder van voortgezette managementopleidingen en op maat aangepaste dienstverleningsprojecten. Daarbij streeft ze naar ‘state-of-the-art management knowledge’. Samen met BPACT engageert ze zich nu expliciet tot praktijkgericht relevant onderzoek met wetenschappelijke aanpak en inzichten. “Zinvol onderzoek, uitgevoerd volgens hoge kwaliteitsstandaarden, is immers een kritische succesfactor voor economische en sociale ontwikkeling in het algemeen en voor het nemen van juiste managementbeslissingen in bedrijven en organisaties in het bijzonder”, stelt Prof. Dr. Bart Cambré (Associate Dean of Research). “De samenwerking met BPACT, een bureau dat eenzelfde focus op kwaliteit heeft als AMS, is dan ook bijzonder waardevol voor ons beide”.   De focus van de samenwerking ent zich op 3 doelen:  
  1. Kwaliteitsbewaking van online onderzoek en online panels. Hiertoe zal wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden naar diverse aspecten van onlineonderzoek.
  2. Nieuwe producten en diensten in verband met online panels uitwerken. Voor AMS en BPACT kan dit resulteren in een optimaler en kwaliteitsvol aanbod naar allerlei interne en externe stakeholders en partners.
  3. Uitbouw panel. Door de samenwerking tussen AMS en BPACT kunnen we zorgen voor een groter en breder panel met gevalideerde kwaliteitscontrole.
    Bpact is erg verheugd met deze samenwerking. “Het ondersteunen van kwalitatief hoogstaand en gefundeerd onderzoek is immers de focus van BPACT!” stelt CEO Jo Steyaert.  
  Zin om kennis te maken met ons panel? Contacteer ons! Jo Steyaert – BPACT – 0472 / 53,09,41 - jo@bpact.xyzwww.bpact.xyzabc@bpact.xyz
  Contact opnemen met AMS? Anja Tys, t +32 265 47 33, m +32 486 494 387 anja.tys@ams.ac.be  www.antwerpmanagementschool.be
  Of wil je zelf deel uitmaken en BPACT aan de lijve ondervinden? Surf naar bpact.xyz en doe mee of registreer rechtstreeks via http://www.bpact.xyz/doemee
  138271083_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  138281083content_rows_0_columns1
  138291083_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  138461083content_rows_0_columns_0_image1084
  138471083_content_rows_0_columns_0_imagefield_5731f06a1f702
  138741086content_rows_0_columns_0_typetext
  138751086_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  138761086content_rows_0_columns_0_textDe laatste maanden gingen her en der kritische stemmen op inzake opiniepeilingen, hun kwaliteit en relevantie. Door enkele recente voorbeelden lijken peilingen bijna per definitie dubbelzinnig, zelden een juist antwoord te geven en irrelevant om voorspellingen in de toekomst te doen. Is het dan wel zinvol zoveel aandacht aan opiniepeilingen te besteden? Het antwoord is en blijft volmondig ‘Ja’. Goed gevoerde onderzoeken geven vaak een uniek en ongekend inzicht in wensen, houdingen en meningen van mensen in de straat. Het zijn barometers die peilen en proberen te objectiveren wat we anders alleen maar kunnen gokken of besluiten o.b.v. eenzijdige input. Peilingen zijn dankbare, maar soms fout gebruikte of begrepen instrumenten om een onderstroom of onuitgesproken kennis in onze maatschappij te ontwaren. Maar laat ons vooral kritisch blijven. Daarom geven we graag enkele vuistregels mee. Voor als u nog eens een onderzoek doet. Of als u in de zaterdageditie van uw favoriete krant leest over een diepgaand onderzoek.. Hier komen ze: - Shit goes in, shit comes out: Een onderzoek is soms maar zo sterk als de steekproef of de methode om mensen te bevragen. Controleer dus steeds bij wie het onderzoek juist is afgenomen en hoe de steekproef is gedaan. Straatinterviews in een winkelstraat geven bijv. geen representatieve resultaten en ook testjes op het internet niet. Werken met kwalitatief goed panel of via een betrouwbare steekproef is dus de boodschap. - Dubbelzinnige vragen geven dubbelzinnige antwoorden. - Denk na eer ge spreekt. Soms zijn conclusies die uit een onderzoek worden getrokken wel erg creatief. Wees dus zelf ook kritisch, ga niet alleen voort op wat er geschreven is, maar probeer te weten te komen wat er juist gevraagd is. Bij Bpact investeren we intensief in kennis over en de best beschikbare methodologieën voor onderzoek. Niet voor niets hebben we een strategisch partnership afgesloten met de Antwerp Management School rond deze materie. Meer weten? Lees er hier alles over.
  138771086_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  138781086content_rows_0_columns1
  138791086_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  138941087content_rows_0_columns_0_typetext
  138951087content_rows_0_columns_0_text   Just this week, BPACT and the Antwerp Management School (AMS) signed a letter of intent stating they will work together more closely in the future. Both parties consider the creation, development and optimal operation of a large-scaled online survey panel as a way of combining meaningful research with scientific depth.   AMS is a prominent business school offering ongoing management training and customized service projects. They strive for state-of-the-art management knowledge. Together with BPACT, they will now explicitly commit to performing practical and relevant research using a scientific and insightful approach.   "Useful research, performed according to high quality standards, constitutes a critical success factor for economic and social development in general, and for taking the correct management decisions in companies and organizations in particular", says Prof. Dr. Bart Cambré (Associate Dean of Research). "BPACT is an office that - just like AMS - focuses on quality. Cooperating with them will prove to be very valuable for both parties".   The cooperation is focused around 3 main goals:  
  1. Quality management of online research and online panels. For this purpose, scientific research will be performed towards different aspects of online research.
  2. New products and services regarding the development of online panels. For both AMS and BPACT, this could improve the quality of products and services for internal and external stakeholders and partners.
  3. Development of the panel. By working together, AMS and BPACT will be able to offer a larger and broader panel with validated quality control.
    Bpact is very happy with this cooperation, "because supporting solid and high-quality research is BPACT's focus!", says CEO Jo Steyaert.  
  Would you like to meet our panel? Contact us! Jo Steyaert – BPACT – 0472 / 53,09,41 - jo@bpact.xyzwww.bpact.xyzabc@bpact.xyz
  Would you like to contact AMS? Anja Tys, t +32 265 47 33, m +32 486 494 387 anja.tys@ams.ac.be  www.antwerpmanagementschool.be
  Or would you like to participate and experience BPACT yourself? Go to bpact.xyz and join us, or register directly at http://www.bpact.xyz/takepart
  138961087content_rows_0_columns1
  139001087content_rows_0_columns_0_image1084
  139071087_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  139081087_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  139091087_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  139171088content_rows_0_columns_0_typetext
  139181088content_rows_0_columns_0_text Cette semaine, BPACT et la Antwerp Management School (AMS) ont signé une note d’intention concernant leur collaboration future plus étroite. Les deux parties considèrent l’établissement, le développement et le fonctionnement optimal d’un grand panel de recherche en ligne comme une piste vers une combinaison de profondeur scientifique et utile. AMS est une business school de premier plan, qui propose des formations de management complémentaires et des projets de service sur mesure. Elle vise par cela à atteindre une ‘state-of-the-art management knowledge’. Dorénavant, avec BPACT, elle s’engage explicitement à une recherche à orientation et pertinence pratiques, basée sur des approches et des vues scientifiques. “Des études sensées, menées selon des critères scientifiques élevés, constituent en effet un facteur de succès critique pour le développement économique et social en général et en vue de prendre les bonnes décisions managériales au sein des entreprises et organisation en particulier”, selon Prof. Dr. Bart Cambré (Associate Dean of Research). “Voilà pourquoi la collaboration avec BPACT, un bureau qui se caractérise par une même approche qualitative que AMS, est tellement précieux pour nous deux”.   La collaboration se focalisera sur les 3 objectifs suivants:  
  1. Contrôle de qualité de recherches et panels en ligne à partir d’analyses scientifiques des différents aspects de la recherche en ligne.
  2. Nouveaux produits et services impliquant des panels en ligne. Pour AMS et BPACT, il en résultera une qualité plus adéquate à offrir à tout un éventail de parties prenantes et de partenaires internes et externes.
  3. Développement du panel en ligne. La collaboration entre AMS et BPACT mènera à un panel plus vaste et plus large assorti d’un contrôle de qualité validé.
    Bpact se réjouit de cette collaboration, “étant donné que soutenir des études de qualité et bien fondées est inscrit dans notre ADN“, Jo Steyaert, CEO de BPACT, y ajoute.  
  Vous voulez apprendre à connaître notre panel? Contactez-nous! Jo Steyaert – BPACT – 0472 / 53,09,41 - jo@bpact.xyzwww.bpact.xyzabc@bpact.xyz
  Contacter AMS? Anja Tys, t +32 265 47 33, m +32 486 494 387 anja.tys@ams.ac.be  www.antwerpmanagementschool.be
  Ou voulez-vous vous-même faire partie de notre panel et faire l’expérience de BPACT? Naviguez alors vers bpact.xyz et participez! Ou enregistrez-vous directement sur http://www.bpact.xyz/participer
  139191088content_rows_0_columns1
  139231088content_rows_0_columns_0_image1084
  139321088_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  139331088_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  139341088_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  139721089content_rows_0_columns_0_typetext
  139731089content_rows_0_columns_0_textAu cours des derniers mois, des critiques se sont élevées çà et là à propos des sondages d’opinion, de leur qualité et de leur pertinence. Au vu de certains exemples récents, il semblerait que les sondages sont presque par définition ambigus, qu’ils donnent rarement une réponse correcte et qu’ils ne sont pas pertinents pour faire des prévisions pour l’avenir. Est-il alors judicieux d’accorder autant d’attention aux sondages d’opinion ? La réponse est et reste un ‘oui’ franc et sans réserve. Les études correctement menées donnent souvent une compréhension unique et sans précédent des souhaits, des attitudes et des opinions des gens de la rue. Il s’agit de baromètres qui sondent et tentent d’objectiver ce que nous n’aurions sinon pu que deviner ou conclure sur la base d’un input unilatéral. Les sondages sont enrichissants, mais aussi parfois des instruments mal utilisés ou mal compris pour distinguer un courant sous-jacent ou des connaissances inexprimées dans notre société. Mais restons avant tout critiques. C’est pourquoi nous vous donnons volontiers quelques règles d’or. Avant que vous ne meniez une prochaine étude, ou que vous ne lisiez un article traitant d’une étude approfondie dans l’édition du samedi de votre journal préféré.   Les voici : - Shit goes in, shit comes out : une étude dépend souvent de l’échantillon ou de la méthode utilisée pour interroger les gens. Vérifiez donc toujours auprès de qui l’étude a été réalisée et comment l’échantillon a été constitué. Des enquêtes en rue dans une rue commerçante n’offrent par exemple pas de résultat représentatif, idem pour les petits sondages sur Internet. Il convient donc travailler avec un panel qualitatif ou via un échantillon fiable. - Les questions ambigües génèrent des réponses ambigües. - Réfléchissez avant de parler. Il arrive que les conclusions tirées d’une étude soient très créatives. Adoptez donc un regard critique, ne vous contentez pas de croire ce qui est écrit, mais essayez de savoir ce qui a précisément été demandé. Chez Bpact, nous investissons intensivement dans la connaissance sur les études et dans les meilleures méthodologies disponibles pour mener ces études. Ce n’est pas un hasard si nous avons conclu à cet effet un partenariat stratégique avec l’Antwerp Management School. En savoir plus ? Apprenez tout à ce sujet ici.
  139741089content_rows_0_columns1
  139861089_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  139871089_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  139881089_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700
  139971090content_rows_0_columns_0_typetext
  139981090content_rows_0_columns_0_textDuring the past few months issues were being raised concerning the quality and relevance of surveys. Looking at some recent examples, by definition, surveys seem to be considered as being ambiguous, rarely providing a correct answer and useless as a tool for making predictions for the future. Is there any point in spending so much attention to conducting surveys? The answer is and remains a resounding ‘yes’ Well-conducted research often provides a unique and unknown insight into desires, attitudes and opinions of ordinary people. They are barometers which measure and provide an objective view of things we can otherwise only guess at or decide upon based on one-sided input. Surveys are rewarding, but also sometimes used or understood incorrectly in order to unravel an undercurrent or unspoken knowledge in our society. But let’s remain critical first and foremost That is why we like to give you some rules of thumb. For the next time you conduct a survey. Or if you read about an extensive survey in the Saturday edition of your favourite newspaper. There they are: - Shit goes in, shit comes out:  a survey is only as good as its sample or the methods used to question people. So always check who took part in the survey, in a correct manner, and how the sample was done. Interviews in a shopping precinct do not provide representative results, nor do tests on the internet. Working with a quality panel or via a reliable sampling is the way to go. - Dubious questions provide dubious answers. - Think before you speak. Sometimes a survey’s conclusions are very creative indeed. So be critical too, don’t just believe what is written, but try and find out exactly what was asked in the first place. At Bpact we invest greatly in knowledge about and the best available methods for research. This is exactly the reason why we have concluded a strategic partnership with the Antwerp Management School concerning this matter.  Want to know more? Read more HERE.
  139991090content_rows_0_columns1
  140111090_content_rows_0_columns_0_typefield_5731f0c51f703
  140121090_content_rows_0_columns_0_textfield_5731f01e1f701
  140131090_content_rows_0_columnsfield_5731eff41f700